Kvalifikace IFRS specialista

Povinnost společností kótovaných na evropských burzách účtovat a vykazovat od roku 2005 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) zvyšuje požadavky na účetní a auditorskou profesi v České republice, která musí poskytnout služby v takovém rozsahu a kvalitě, aby zajistila potřeby společností v této oblasti.

Od roku 2004 s velkým úspěchem nabízíme v českém jazyce certifikovaný vzdělávací program IFRS specialista, který je postaven na principech mezinárodní kvalifikace Diploma in International Financial Reporting (zkr. ACCA DipIFR) realizované ACCA, se kterou Institut certifikace Svazu účetních, a.s. dlouhodobě úzce spolupracuje.

Upozorňujeme zájemce, že zkoušku je možno vykonat až po absolvování základního přípravného kurzu.

Základní informace

Co je cílem kvalifikace? Vzdělávacím cílem je připravit adepty na sestavení konsolidované účetní závěrky včetně výkazu peněžních toků a výkazu o změnách vlastního kapitálu. Adepti by měli být schopni aplikovat Mezinárodní standardy účetního výkaznictví v plném rozsahu při sestavování účetní závěrky a objasnit jejich východiska a pravidla. Komu je tato kvalifikace určena? Kvalifikace IFRS ...  

Osnova předmětu

Zkoušeno je znění standardů zveřejněné více jak 6 měsíců před datem zkoušky. V případě zkoušek konaných v roce 2021 jsou do předmětové osnovy zahrnuty následující oblasti: Konsolidace a podnikové kombinace (KZ) - Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS v rozsahu konsolidovaný výkaz o finanční pozici, konsolidovaný výkaz o úplném výsledku a konsolidovaný výkaz o změnách ve vlastním kapitálu - ...  

Přípravné kurzy, zkoušky

Vybraná zadání z minulých zkoušek


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Kvalifikace IFRS specialista

© 2022 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz