Kurzy pro 1. stupeň certifikace - Certifikovaný účetní

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - trénink

 KPV   VS: 31577


Lektor:
Ing. Michal Šindelář, Ph.D. - auditor, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha

Termín  

   

Téma

 

30. 10. 2019

Účetní výkazy -  východiska pro jejich sestavení, ilustrace na příkladech a praktické procvičování sestavení výkazů

6. 11. 2019

Praktické procvičování sestavení výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha) na zkouškových příkladech

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

Cvičné příklady Účetnictví – principy a techniky
Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy


DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

Učebnice Účetnictví - principy a techniky 

Sborníky zkouškových zadání s řešením


Termín: 30.10. a 6. 11. 2019
Doba konání: 9:00 - 15:45 hod. hod.

Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Variabilní symbol: 31577 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 10

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2020 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz