Systém certifikace

Vzdělávacími akcemi v této části oslovujeme zejména adepty v Systému certifikace a vzdělávání účetní v ČR, kteří se připravují na zkoušky, které budou probíhat v prosinci 2019. Kurzy jsou ovšem vhodné i pro ostatní zájemce, kteří nejsou registrováni v systému, ale přesto se potřebují z různých důvodů s konkrétní problematikou seznámit.

Z důvodu zajištění objektivity zkoušek je v systému certifikace důsledně oddělen proces přípravy adeptů na zkoušky od procesu ověřování znalostí a přípravy zkouškových zadání.

Forma přípravy na zkoušky není pravidly systému certifikace předepsána, každý adept ji volí sám, podle svého uvážení, svých možností a potřeb.

Doporučení pro samostudium

 • začněte se studiem nejméně 2 měsíce před termínem zkoušky
 • vytvořte si reálný studijní plán
 • studujte pravidelně po menších blocích
 • učivo si průběžně opakujte a procvičujte na dostupných trainingových příkladech
 • využívejte při studiu dostupných učebních pomůcek, které vám zprostředkují různé pohledy na probíranou látku; doporučená literatura není taxativně vymezena, adept může volit i jiné studijní texty
 • využijte otázky a příklady z předchozích zkoušek, zejména pro simulaci vlastní zkouškové situace
 • snažte se nalézat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými lekcemi daného předmětu i mezi jednotlivými předměty
 • získané teoretické znalosti se snažte spojovat s vlastními zkušenostmi

 

Přípravné kurzy

 • zaměřeny na vybraná témata sylabu
 • ve vybraných disciplínách koncipovány modulově – posluchači mohou volit pouze vybrané téma/témata, nikoli se účastnit celého kurzu
 • intenzivní výkladové kurzy
 • rozsah: 4 – 8 dní
 • zaměřeny zejména na obtížnější části učiva, nezahrnují všechny tematické okruhy (ostatní pasáže je nutné nastudovat samostatně)
 • s ohledem na časový plán výuky je nezbytné aktivní zapojení posluchačů do výuky a samostudium

 

Tréninky

 • 1 – 4 denní kurzy zaměřené na procvičování a zopakování učiva,
 • doporučovány adeptům, kteří se připravují pouze samostudiem, problematiku mají již nastudovanou a před zkouškou si potřebují své znalosti procvičit a upevnit, příp. zkonzultovat a utřídit,
 • vhodný i pro adepty, kteří absolvovali přípravný kurz a chtějí si více učivo procvičit na příkladech.

 

Učební pomůcky

 • přehled doporučených studijních textů je zveřejňován na každý zkouškový termín (učebnice, cvičné příklady, sborníky se zadáním a řešením zkoušek z minulých let) na našich internetových stránkách www.icu-praha.cz v rubrice Certifikace – zkoušky (horní menu),
 • publikace je možné objednat on-line (www.icu-praha.cz, rubrika Učební pomůcky) nebo zakoupit osobně v prostorách ICSÚ,
 • učební pomůcky zahrnuté v ceně kurzů obdrží posluchači v den zahájení kurzu, příp. si je mohou po uhrazení vložného a předchozí domluvě vyzvednout v ICSÚ osobně před zahájením kurzu.

 

Kurzy pro 1. stupeň certifikace - Certifikovaný účetní

Vzdělávacími akcemi v této části oslovujeme zejména adepty registrované v "Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR", kteří se připravují na zkoušky v 1. stupni "Certifikovaný účetní", které budou probíhat v červnu 2020. Kurzy jsou ovšem vhodné i pro ostatní zájemce, kteří nejsou registrováni v certifikaci, ale přesto se potřebují z různých důvodů s danou problematikou podrobněji ...  

Kurzy pro 2. stupeň certifikace - Účetní expert

Vzdělávacími akcemi v této části oslovujeme zejména adepty registrované v "Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR", kteří se připravují na zkoušky ve 2. stupni "Účetní expert", které budou probíhat v červnu a listopadu 2020. Kurzy jsou ovšem vhodné i pro další zájemce, kteří nejsou registrováni v certifikaci, ale přesto se potřebují z různých důvodů s danou problematikou podrobněji ...  


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Systém certifikace

© 2021 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz