Program certifikace

Vzdělávacími akcemi v této části oslovujeme zejména studenty v "Programu certifikace účetní profese", kteří se připravují na zkoušky. Kurzy jsou ovšem vhodné i pro ostatní zájemce, kteří nejsou registrováni v systému, ale přesto se potřebují z různých důvodů s konkrétní problematikou seznámit.

Z důvodu zajištění objektivity zkoušek je v programu certifikace důsledně oddělen proces přípravy adeptů na zkoušky od procesu ověřování znalostí a přípravy zkouškových zadání.

Forma přípravy na zkoušky není pravidly programu certifikace předepsána, každý student ji volí sám, podle svého uvážení, svých možností a potřeb.

Doporučení pro samostudium

 • začněte se studiem nejméně dva měsíce před termínem zkoušky
 • vytvořte si reálný studijní plán
 • studujte pravidelně po menších blocích
 • učivo si průběžně opakujte a procvičujte na dostupných tréninkových příkladech
 • využívejte při studiu dostupných učebních pomůcek, které vám zprostředkují různé pohledy na probíranou látku; doporučená literatura není taxativně vymezena, adept může volit i jiné studijní texty
 • využijte otázky a příklady z předchozích zkoušek, zejména pro simulaci vlastní zkouškové situace
 • snažte se nalézat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými lekcemi daného předmětu i mezi jednotlivými předměty
 • získané teoretické znalosti se snažte spojovat s vlastními zkušenostmi

 

Přípravné kurzy

 • zaměřeny na vybraná témata sylabu
 • ve vybraných disciplínách koncipovány modulově – posluchači mohou volit pouze vybrané téma/témata, nikoli se účastnit celého kurzu
 • intenzivní výkladové kurzy
 • rozsah: 4 – 8 dní
 • zaměřeny zejména na obtížnější části učiva, nezahrnují všechny tematické okruhy (ostatní pasáže je nutné nastudovat samostatně)
 • s ohledem na časový plán výuky je nezbytné aktivní zapojení posluchačů do výuky a samostudium

 

Tréninky

 • 1 – 4 denní kurzy zaměřené na procvičování a zopakování učiva,
 • doporučovány adeptům, kteří se připravují pouze samostudiem, problematiku mají již nastudovanou a před zkouškou si potřebují své znalosti procvičit a upevnit, příp. zkonzultovat a utřídit,
 • vhodný i pro adepty, kteří absolvovali přípravný kurz a chtějí si více učivo procvičit na příkladech.

 

Učební pomůcky

 • přehled doporučených studijních textů je zveřejňován na každý zkouškový termín (učebnice, cvičné příklady, sborníky se zadáním a řešením zkoušek z minulých let) na našich internetových stránkách,
 • publikace je možné objednat on-line nebo zakoupit osobně v prostorách ICSÚ.

 

Kurzy pro 1. stupeň certifikace - Certifikovaný účetní

Vzdělávací akce v této části jsou určeny zejména adeptům registrovaným v "Systému certifikace účetní profese v ČR", kteří se připravují na zkoušky v 1. stupni "Certifikovaný účetní". Kurzy jsou ovšem vhodné i pro ostatní zájemce, kteří nejsou registrováni v certifikaci, ale potřebují se s danou problematikou podrobněji seznámit nebo si ji zopakovat.

Kurzy pro 2. stupeň certifikace - Účetní expert

Vzdělávací akce v této části jsou určeny zejména adeptům registrovaným v "Systému certifikace účetní profese v ČR", kteří se připravují na zkoušky ve druhém stupni "Účetní expert". Kurzy jsou ovšem vhodné i pro ostatní zájemce, kteří nejsou registrováni v certifikaci, ale potřebují se s danou problematikou podrobněji seznámit nebo si ji zopakovat.


SPOLUPRACUJEME

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Program certifikace

© 2023 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz