Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT

 

Mzdové účetnictví

    • absolvent kurzu získá prakticky využitelné znalosti pro vedení mzdové agendy podnikatelských subjektů
    • kombinovaná forma studia v rozsahu 92 vyučovacích hodin (70% online, 30% prezenčně)
    • ukončení kurzu závěrečnou písemnou zkouškou
    • osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností na základě akreditace MŠMT (č. j. akreditace MSMT-30660/2021-2)


 


MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia) - kombinovaná forma výuky   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková
16.3., 21.3., 23.3., 28.3., 30.3., 4.4., 6.4., 11.4., 13.4., 18.4., 20.4., 25.4., 27.4., 2.5., 4.5., 9.5., 11.5., 16.5. a 25.5. zkouška, variabilní symbol 32287
Cena (osvobozeno od DPH): 18 000 Kč (16 000 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních


SPOLUPRACUJEME

© 2023 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz