Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT

 

Mzdové účetnictví

    • absolvent kurzu získá prakticky využitelné znalosti pro vedení mzdové agendy podnikatelských subjektů
    • prezenční forma studia (denní nebo večerní) v rozsahu 92 vyučovacích hodin
    • ukončení kurzu závěrečnou písemnou zkouškou
    • Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností na základě akreditace MŠMT (č. j. akreditace MSMT-4566/2017-1/129)


 


MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia) Prezenční i kombinovaná forma výuky   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková
13.9., 15.9., 20.9., 22.9., 27.9., 29.9., 4.10., 6.10., 11.10., 13.10., 18.10., 20.10., 25.10., 27.10., 1.11., 3.11., 8.11., 10.11. 2022 zkouška 15.11. 2022, variabilní symbol 32286
Cena (osvobozeno od DPH): bude upřesněna Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2022 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz