Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT

 

Mzdové účetnictví

    • absolvent kurzu získá prakticky využitelné znalosti pro vedení mzdové agendy podnikatelských subjektů
    • prezenční forma studia (denní nebo večerní) v rozsahu 92 vyučovacích hodin
    • ukončení kurzu závěrečnou písemnou zkouškou
    • Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností na základě akreditace MŠMT (č. j. akreditace MSMT-4566/2017-1/129)


 


MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková
23.9., 29.9., 30.9., 5.10., 7.10., 12.10., 14.10., 19.10., 21.10., 26.10., 27.10., 2.11., 4.11., 9.11., 11.11., 16.11., 18.11., 2.12. 2021 a zkouška 7.12. 2021, variabilní symbol 32285
Cena (osvobozeno od DPH): 17 000,- Kč (15 000,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2021 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz