Vstup pro registrované

REG. ČÍSLO PIN

Přípravné kurzy

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - přípravný kurz KURZ ZRUŠEN

 KPV   VS: 7151


Lektor:
Ing. Martina Janoušková, FCCA

 

Z důvodu malého počtu přihlášených účastníků jsme nuceni tuto vzdělávací akci zrušit.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Lada Sojková
manažer pro vzdělávání
tel:296 208 220-7
e-mail: sojkova@svaz-ucetnich.cz

4 denní intenzivní výkladový kurz je určen adeptům v systému certifikace účetních, kteří se připravují na zkoušku z předmětu  IFRS a konsolidovaná účetní závěrka ve 3. stupni systému. Kurz je zároveň vhodný i pro ostatní, kteří nejsou registrování v systému certifikace, ale přesto se potřebují z různých důvodů s danou problematikou seznámit.

 • Koncepční rámec pro sestavení a předkládání účetní závěrky včetně oceňování aktiv a dluhů v účetní závěrce
 • IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky
 • IFRS 1 První aplikace IFRS
 • IAS 8 Účetní pravidla, změny v odhadech a chyby
 • IAS 7 Výkazy peněžních toků
 • IAS 10 Události po rozvahovém dni
 • IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení
 • IAS 40 Investice do nemovitostí
 • IAS 38 Nehmotná aktiva
 • IAS 36 Snížení hodnoty aktiv
 • IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
 • IAS 18 Výnosy
 • IAS 12 Daně ze zisku
 • IAS 27 Konsolidovaná účetní závěrka a investice do dceřiných podniků
 • IAS 28 Investice do přidružených podniků
 • IAS 31 Vykazování účastí ve společných podnicích
 • IAS 35 Ukončované činnosti
 • IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví
 • IFRS 5 Stálá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
 • IFRS 3 Podnikové kombinace

Učební pomůcky v ceně kurzu:
zkušební zadání vč. řešení pro předmět IFRS a konsolidovaná účetní závěrka, která byla využita při řádných zkouškách v letech 2004 - 2006
Janoušková M., Šrámková A.: IFRS - praktické aplikace (vyd. ISÚ, 2006)
Janoušková M.: Cvičné příklady - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ISÚ,  2006)

Ostatní doporučené učební pomůcky, které nejsou v ceně kurzu:
IFRS - překlad

 


Termín: 26.4., 27.4., 10.5., 24.5.2007
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 12 760 Kč (12 120 Kč)*

Variabilní symbol: 7151 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut Svazu účetních, a.s.
V Tůních 15
120 00 Praha 2


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

© 2023 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz