Účetnictví státu

Inventarizace 2022 - účetnictví státu

VS: 39452


Lektor:
Ing. Alena Kochová lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu

URČENO

Seminář je určen zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací působící zejména v oblasti provádění inventarizací a zachycení výsledků inventarizace v účetnictví a v knihách analytického členění. Dále pak pro vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

 

OBSAH

  • inventarizace – zahájení prací na roční účetní závěrce,
  • legislativní rámec a vnitřní řídící akty k inventarizaci (směrnice, příkaz),
  • požadavky na průkaznost účetnictví,
  • organizace inventarizačních prací a průběh inventarizace,
  • inventura a inventarizace,
  • způsoby a specifika inventury a inventarizace jednotlivých druhů aktiv, pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů,
  • oceňování majetku a závazků,
  • vyhodnocení inventarizace včetně příkladů vypořádání v knihách analytického členění,
  • postupy účtování zúčtovatelných rozdílů,
  • inventarizační rozdíly a DPH.

 

 


Termín: 8.12.2022
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod. (celková doba trvání 6 hodin)

Cena (včetně DPH): 2790 Kč

Variabilní symbol: 39452 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Účetnictví státu

© 2023 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz