Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních - KPV

Po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a podmínek pro řízenou praxi pro příslušný kvalifikační stupeň (tj. Certifikovaný účetní nebo Účetní expert) a s tím souvisejících procedur (podrobněji Informační brožura – systém certifikace a vzdělávání účetních) vydá Hlavní výbor Svazu účetních žadateli certifikát pro příslušný stupeň. Jeho vydání je podmíněno závazkem žadatele řídit se ve své praxi etickými a profesními normami (Etický kodex).
V návaznosti na článek 3.2. etického kodexu pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), který byl zahájen v roce 2000.
Je vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory.
Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají.
KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát.
Systém zastřešuje Komora, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata KPV na konkrétní rok vyhlašuje výbor Komory. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Spolupracující - partnerské organizace Komory poskytují na akce KPV členům Komory cenové zvýhodnění.
Hlášení o plnění KPV se zasílá na Komoru do 31. ledna následujícího roku.
Směrnice samozřejmě řeší i výjimečné situace, např. když se nepodaří v daném roce naplnit stanovený rozsah vzdělávání (článek 6 odst. 2) nebo když certifikovaný účetní nemůže delší dobu vzdělávání v systému KPV absolvovat či začne vykonávat jinou profesi (článek 8).

Podrobné a aktuální informace o systému KPV  naleznete na internetových stránkách KCÚ www.komora-ucetnich.cz.


ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka, CA
15.3., 16.3., 29.3., 30.3., 12.4., 13.4., 28.4., 29.4. 2021, variabilní symbol 31633
Cena (včetně DPH): 22 950 Kč (19 950 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz    KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
16.3., 23.3., 30.3., 20.4., 27.4., 4.5. 2021, variabilní symbol 31625
Cena (včetně DPH): 19 950 Kč (17 450 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
16.3., 23.3., 30.3., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5. 2021, variabilní symbol 31626
Cena (včetně DPH): 23 950 Kč (20 950 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
17.3., 18.3., 31.3., 1.4., 14.4., 15.4., 28.4., 29.4. 2021, variabilní symbol 31635
Cena (včetně DPH): bude upřesněna Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
17.3., 18.3., 31.3., 1.4., 14.4., 15.4., 28.4., 29.4., 12.5., 13.5. 2021, variabilní symbol 31636
Cena (včetně DPH): 27 490,00 Kč (25 590,00 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS (specialista) - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
17.3., 18.3., 31.3., 1.4., 14.4., 15.4., 28.4., 29.4. 2021, variabilní symbol 31635
Cena (včetně DPH): bude upřesněna Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS (specialista) - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
17.3., 18.3., 31.3., 1.4., 14.4., 15.4., 28.4., 29.4., 12.5., 13.5. 2021, variabilní symbol 31636
Cena (včetně DPH): 27 490,- Kč (25 590,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
23.3., 24.3., 6.4., 7.4., 20.4., 21.4.2021, variabilní symbol 31622
Cena (včetně DPH): 19 550 Kč (16 950 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
23.3., 24.3., 6.4., 7.4., 20.4., 21.4.,4.5., 5.5.2021, variabilní symbol 31623
Cena (včetně DPH): 22 950 Kč (19 950 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
26.3., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4. 2021, variabilní symbol 31628
Cena (včetně DPH): 17 950 Kč (14 950 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
26.3., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4., 5.5., 12.5. 2021, variabilní symbol 31629
Cena (včetně DPH): 21 950 Kč (18 950 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Daně nestátních neziskových organizací   KPV 

Lektor: Ing. Tomáš Doležel
19.4.2021, variabilní symbol 33555
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Proč se nebát auditu a jak se na něj připravit   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová
23.4.2021, variabilní symbol 33575
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka, CA
28.4., 29.4. 2021, variabilní symbol 31634
Cena (včetně DPH): 5 990 Kč (5 290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Základní rozdíly mezi ČUS x IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová
30.4.2021, variabilní symbol 33576
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Datové schránky v praxi   KPV 

Lektor: MVDr. Milan Vodička
3.5.2021, variabilní symbol 33577
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
4.5., 5.5. 2021, variabilní symbol 31624
Cena (včetně DPH): 5 990 Kč (5 290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
5.5., 12.5. 2021, variabilní symbol 31630
Cena (včetně DPH): 6 190 Kč (5 390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Účetní podvody   KPV 

Lektor: Ing. Marcela Hradecká, Ph.D.
07.05.2021, variabilní symbol 33585
Cena (včetně DPH): 2 690,00 Kč (2 190,00 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví a výkaznictví - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
11.5., 18.5. 2021, variabilní symbol 31627
Cena (včetně DPH): 6 190 Kč (5 390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.5., 13.5.2021, variabilní symbol 31637
Cena (včetně DPH): 7 500,- Kč (6 750,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS (specialista) - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
12.5., 13.5.2021, variabilní symbol 31637
Cena (včetně DPH): 7 500,- Kč (6 750,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Internátní školení - více témat   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl - daňový poradce, Mgr. Lukáš Regec - advokát, partner BDO Czech Republic s.r.o., specialista na obchodní právoi, Ing. Igor Pantůček - daňový poradce, partner BDO Czech Republic s.r.o., zkušební komisař KDP ČR
13. - 15. 05. 2021, variabilní symbol 33563
Cena (včetně DPH): bude upřesněna Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly    KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
14.5.2021, variabilní symbol 33578
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
18.5., 20.5. 2021, variabilní symbol 31631
Cena (včetně DPH): 6 190 Kč (5 390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
19.5.2021, variabilní symbol 33579
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
20.5.2021, variabilní symbol 33580
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů   KPV 

Lektor: Marek Reinoha
2.6.2021, variabilní symbol 33573
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
4. 6. 2021, variabilní symbol 33571
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Fakturace obráceně   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
10.6.2021, variabilní symbol 33566
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Časté účetní chyby a omyly   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
11.6.2021, variabilní symbol 33581
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Náklady a výnosy - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
17.6.2021, variabilní symbol 33570
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu    KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
21.6.2021, variabilní symbol 33584
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2021 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz