Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních - KPV

Po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a podmínek pro řízenou praxi pro příslušný kvalifikační stupeň (tj. Certifikovaný účetní nebo Účetní expert) a s tím souvisejících procedur (podrobněji Informační brožura – systém certifikace a vzdělávání účetních) vydá Hlavní výbor Svazu účetních žadateli certifikát pro příslušný stupeň. Jeho vydání je podmíněno závazkem žadatele řídit se ve své praxi etickými a profesními normami (Etický kodex).
V návaznosti na článek 3.2. etického kodexu pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), který byl zahájen v roce 2000.
Je vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory.
Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají.
KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát.
Systém zastřešuje Komora, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata KPV na konkrétní rok vyhlašuje výbor Komory. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Spolupracující - partnerské organizace Komory poskytují na akce KPV členům Komory cenové zvýhodnění.
Hlášení o plnění KPV se zasílá na Komoru do 31. ledna následujícího roku.
Směrnice samozřejmě řeší i výjimečné situace, např. když se nepodaří v daném roce naplnit stanovený rozsah vzdělávání (článek 6 odst. 2) nebo když certifikovaný účetní nemůže delší dobu vzdělávání v systému KPV absolvovat či začne vykonávat jinou profesi (článek 8).

Podrobné a aktuální informace o systému KPV  naleznete na internetových stránkách KCÚ www.komora-ucetnich.cz.


IFRS - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
15.9., 16.9., 29.9., 30.9., 13.10., 14.10., 10.11., 11.11. 2021, variabilní symbol 31648
Cena (včetně DPH): 24 990,- Kč (23 490,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
15.9., 16.9., 29.9., 30.9., 13.10., 14.10., 10.11., 11.11., 18.11., 19.11. 2021, variabilní symbol 31649
Cena (včetně DPH): 28 990,- Kč (25 990,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS (Specialista) - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
15.9., 16.9., 29.9., 30.9., 13.10., 14.10., 10.11., 11.11. 2021, variabilní symbol 31648
Cena (včetně DPH): 24 990,- Kč (23 490,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS (Specialista) - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
15.9., 16.9., 29.9., 30.9., 13.10., 14.10., 10.11., 11.11., 18.11., 19.11. 2021, variabilní symbol 31649
Cena (včetně DPH): 28 990,- Kč (25 990,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
21.9., 7.10., 19.10., 26.10., 4.11., 9.11. a 16.11.2021 , variabilní symbol 31651
Cena (včetně DPH): 18 490,- Kč (16 990,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz    KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
21.9., 7.10., 19.10., 26.10., 4. 11. 2021, variabilní symbol 31652
Cena (včetně DPH): 15 990,- Kč (14 990,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková
23.9., 29.9., 30.9., 5.10., 7.10., 12.10., 14.10., 19.10., 21.10., 26.10., 27.10., 2.11., 4.11., 9.11., 11.11., 16.11., 18.11., 2.12. 2021 a zkouška 7.12. 2021, variabilní symbol 32285
Cena (osvobozeno od DPH): 17 000,- Kč (15 000,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
30.9., 1.10., 14.-15.10., 21.-22. 10., 2.-3. 11. 2021, variabilní symbol 31639
Cena (včetně DPH): 19 990,- Kč (18 490,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
30.9., 1.10., 14.10., 15.10., 21.10., 22.10., 4.11., 5.11. 2021, variabilní symbol 31642
Cena (včetně DPH): 19 990,- Kč (18 490,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
4.10., 5.10., 11.10., 12.10., 18.10., 8.11., 9.11. 2021, variabilní symbol 31645
Cena (včetně DPH): 17 990,- Kč (16 490,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Podzimní mzdové praktikum   KPV 

Lektor: Ing. Bc. Romana Kubátová
25.10., 15. 11., 22. 11..2021, variabilní symbol 33601
Cena (včetně DPH): 1 990,- Kč (1 690,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly    KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
26.10.2021, variabilní symbol 33578
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu    KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
01.11.2021, variabilní symbol 33584
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
2.11., 3.11. 2021, variabilní symbol 31640
Cena (včetně DPH): 5 790,- Kč (5 290,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
2.11.2021, variabilní symbol 33571
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2590 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
4.11., 5.11. 2021, variabilní symbol 31643
Cena (včetně DPH): 5 790,- Kč (5 290,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
5.11., 12.11. 2021, variabilní symbol 31647
Cena (včetně DPH): 5 990,- Kč (5 490,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
8.11., 9.11. 2021, variabilní symbol 31646
Cena (včetně DPH): 5 790,- Kč (5 290,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví a výkaznictví - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
9.11. a 16.11.2021, variabilní symbol 31653
Cena (včetně DPH): 6 490,- Kč (5 990,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - trénink + konsolidovaná úč. závěrka   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
10.-12. 11, 18.11., 19.11. 2021, variabilní symbol 31650
Cena (včetně DPH): 16 490,- Kč (15 490,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Základní rozdíly mezi ČUS a IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová
12.11.2021, variabilní symbol 33576
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2590 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Časté účetní chyby a omyly   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
15.11.2021, variabilní symbol 33581
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS (Specialista) - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
18.11., 19.11. 2021, variabilní symbol 31650
Cena (včetně DPH): 6 490,- Kč (5 990,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Zaměstnanecké benefity   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
1.12.2021, variabilní symbol 33582
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Proč se nebát auditu a jak se na něj připravit   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová
3.12.2021, variabilní symbol 33575
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MZDOVÉ AKTUALITY   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
8. 12. 2021, variabilní symbol 33600
Cena (včetně DPH): 2 690,- Kč (2 390,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Novinky v daních   KPV 

Lektor: Mgr. Ing. Vít Křivánek, Ing. Igor Pantůček, Ing. Jan Tecl
9.-11. 12. 2021, variabilní symbol 33597
Cena (včetně DPH): bude upřesněno Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Fakturace obráceně   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
15.12.2021, variabilní symbol 33566
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

AKTUALITY A ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH 2022   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout, CSc.
16.12.2021, variabilní symbol 33603
Cena (včetně DPH): 2990,- Kč (2690,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Účetní závěrka s vazbou na daň z příjmů u nestátních neziskových organizací   KPV 

Lektor: Ing. Miroslava Nebuželská
15.02.2022, variabilní symbol 33591
Cena (včetně DPH): 2 790,- Kč (2 490,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

E-shopy, zásilkové obchody, digitální platformy po zásadních změnách v DPH od 1.7. 2021 – účetně, daňově   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
17.2.2022, variabilní symbol 33589
Cena (včetně DPH): 2 590,- Kč (2 290,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Specifika účtování nestátních neziskových organizací   KPV 

Lektor: Ing. Miroslava Nebuželská
07.04.2022, variabilní symbol 33590
Cena (včetně DPH): 2 790,- Kč (2 490,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů   KPV 

Lektor: Marek Reinoha
11.4.2022, variabilní symbol 33573
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2021 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz