Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních - KPV

Po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a podmínek pro řízenou praxi pro příslušný kvalifikační stupeň (tj. Certifikovaný účetní nebo Účetní expert) a s tím souvisejících procedur (podrobněji Informační brožura – systém certifikace a vzdělávání účetních) vydá Hlavní výbor Svazu účetních žadateli certifikát pro příslušný stupeň. Jeho vydání je podmíněno závazkem žadatele řídit se ve své praxi etickými a profesními normami (Etický kodex).
V návaznosti na článek 3.2. etického kodexu pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), který byl zahájen v roce 2000.
Je vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory.
Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají.
KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát.
Systém zastřešuje Komora, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata KPV na konkrétní rok vyhlašuje výbor Komory. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Spolupracující - partnerské organizace Komory poskytují na akce KPV členům Komory cenové zvýhodnění.
Hlášení o plnění KPV se zasílá na Komoru do 31. ledna následujícího roku.
Směrnice samozřejmě řeší i výjimečné situace, např. když se nepodaří v daném roce naplnit stanovený rozsah vzdělávání (článek 6 odst. 2) nebo když certifikovaný účetní nemůže delší dobu vzdělávání v systému KPV absolvovat či začne vykonávat jinou profesi (článek 8).

Podrobné a aktuální informace o systému KPV  naleznete na internetových stránkách KCÚ www.komora-ucetnich.cz.


MA - Judikatura Soudního dvora EU k DPH   KPV 

Lektor: Ing. Olga Hochmannová
17.9.2019, variabilní symbol 33490
Cena (včetně DPH): 2640 Kč (2140 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

PRÁVO - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
20. 9., 24.9., 8.10., 11.10., 15.10., 18.10., 29.10., 22.11.2019, variabilní symbol 31574
Cena (včetně DPH): 18490 Kč (16490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Kamila Marešová
25.9., 27.9., 2.10., 17.10., 18.10., 30.10. a 6.11.2019, variabilní symbol 31575
Cena (včetně DPH): 18490 Kč (16990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Tomáš Líbal, Kamila Marešová
25.9., 27.9., 2.10., 17.10., 18.10. 2019, variabilní symbol 31576
Cena (včetně DPH): 14590 Kč (13090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

OCEŇOVÁNÍ V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
30.9.2019, variabilní symbol 33479
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
30.9., 10.10., 21.10., 31.10., 8.11., 21.11., 28.11., 3.12. 2019, variabilní symbol 31565
Cena (včetně DPH): 18490 Kč (16990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
30.9., 10.10., 21.10., 31.10., 8.11., 21.11. 2019, variabilní symbol 31566
Cena (včetně DPH): 14590 Kč (13090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

PODÍLY V KORPORACI, ROZDĚLENÍ ZISKU   KPV 

Lektor: Mgr. Tomáš Hrdina
1.10.2019, variabilní symbol 33480
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

OPRAVY CHYB MINULÝCH OBDOBÍ   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
3.10.2019, variabilní symbol 33481
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.10., 4.10., 24.10., 25.10., 7.11., 8.11., 14.11., 15.11., 4.12. a 5.12.2019, variabilní symbol 31568
Cena (včetně DPH): 28990 Kč (27540 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.10., 4.10., 24.10., 25.10., 7.11., 8.11., 14.11. a 15.11.2019, variabilní symbol 31569
Cena (včetně DPH): 24970 Kč (23720 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS specialista - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.10., 4.10., 24.10., 25.10., 7.11., 8.11., 14. 11. a 15.11.2019, variabilní symbol 31569
Cena (včetně DPH): 24970 Kč (23720 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.10., 4.10., 24.10., 25.10., 7.11., 8.11., 14.11., 15.11., 4.12. a 5.12.2019, variabilní symbol 31568
Cena (včetně DPH): 28990 Kč (27540 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
9.10., 16.10., 17.10., 23.10., 6.11., 13.11.2019, variabilní symbol 31571
Cena (včetně DPH): 14590 Kč (13090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
9.10., 16.10., 17.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11.2019, variabilní symbol 31572
Cena (včetně DPH): 18490 Kč (16990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ZAJÍMAVOSTI V G SUITE   KPV 

Lektor: Ing. Radek Pohnán
15,10.2019, variabilní symbol 33495
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
22.10., 5.11., 11.11., 12.11.,19.11., 26.11., 2.12.2019, variabilní symbol 31562
Cena (včetně DPH): 16690 Kč (14990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
22.10., 5.11., 11.11., 12.11., 19.11. 2019, variabilní symbol 31563
Cena (včetně DPH): 12690 Kč (11190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MA - Souběh funkce člena statutárního orgánu SRO a AS a pracovního poměru – aktuální pohled   KPV 

Lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
30.10.2019, variabilní symbol 33494
Cena (včetně DPH): 2640 Kč (2140 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
30.10. a 6. 11. 2019, variabilní symbol 31577
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

JAK ZVLÁDAT STRES A KRIZOVÉ SITUACE   KPV 

Lektor: PhDr. Miloslav Hrubý
4.11.2019, variabilní symbol 33492
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DOKAZOVÁNÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ   KPV 

Lektor: Ing. Roman Landgráf
5.11.2019, variabilní symbol 33496
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MA - Zaměstnávání cizinců v České republice nejen z pohledu pojištění a zdanění ve světle nových pravidel pro superhrubou mzdu   KPV 

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
7.11.2019, variabilní symbol 33489
Cena (včetně DPH): 2740 Kč (2240 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

NEZISKOVKY AKTUÁLNĚ   KPV 

Lektor: Ing. Simona Pacáková
20. a 21. 11. 2019, variabilní symbol 33484
Cena (včetně DPH): Bude upřesněno Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
20.11. a 27.11.2019, variabilní symbol 31573
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
26.11., 2.12.2019, variabilní symbol 31564
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
28.11. a 3.12. 2019, variabilní symbol 31567
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

TRANSFEROVÉ CENY   KPV 

Lektor: Ing. Michal Jelínek, Ph.D.
28.11.2019, variabilní symbol 33493
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
4.12., 5.12.2019, variabilní symbol 31570
Cena (včetně DPH): 6700 Kč (6360 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
4.12., 5.12.2019, variabilní symbol 31570
Cena (včetně DPH): 6700 Kč (6360 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MZDOVÉ AKTUALITY   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
11. 12. 2019, variabilní symbol 33483
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH PODNIKATELŮ   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout CSc., Tomáš Líbal
19. 12. 2019, variabilní symbol 33482
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DPH v roce 2020   KPV 

Lektor: Olga Holubová
6. 1. 2020, variabilní symbol 33485
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A UZÁVĚRKA ZA ROK 2019   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
9. 1. 2020, variabilní symbol 33486
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

AKTUALITY V NESTÁTNÍM NEZISKOVÉM SEKTORU   KPV 

Lektor: Ing. Simona Pacáková
15. 1. 2020, variabilní symbol 33487
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE AKTUÁLNĚ    KPV 

Lektor: Ing. Simona Pacáková
16. 1. 2020, variabilní symbol 33488
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz