Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních - KPV

Po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a podmínek pro řízenou praxi pro příslušný kvalifikační stupeň (tj. Certifikovaný účetní nebo Účetní expert) a s tím souvisejících procedur (podrobněji Informační brožura – systém certifikace a vzdělávání účetních) vydá Hlavní výbor Svazu účetních žadateli certifikát pro příslušný stupeň. Jeho vydání je podmíněno závazkem žadatele řídit se ve své praxi etickými a profesními normami (Etický kodex).
V návaznosti na článek 3.2. etického kodexu pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), který byl zahájen v roce 2000.
Je vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory.
Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají.
KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát.
Systém zastřešuje Komora, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata KPV na konkrétní rok vyhlašuje výbor Komory. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Spolupracující - partnerské organizace Komory poskytují na akce KPV členům Komory cenové zvýhodnění.
Hlášení o plnění KPV se zasílá na Komoru do 31. ledna následujícího roku.
Směrnice samozřejmě řeší i výjimečné situace, např. když se nepodaří v daném roce naplnit stanovený rozsah vzdělávání (článek 6 odst. 2) nebo když certifikovaný účetní nemůže delší dobu vzdělávání v systému KPV absolvovat či začne vykonávat jinou profesi (článek 8).

Podrobné a aktuální informace o systému KPV  naleznete na internetových stránkách KCÚ www.komora-ucetnich.cz.


ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
9.9., 10.9., 11.9., 15.9., 16.9., 2.11., 3.11.2020, variabilní symbol 31603
Cena (včetně DPH): 18490 Kč (16990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
23.9., 25.9., 21.10., 23.10., 5.11., 6.11., 12.11., 13.11., 25.11 a 27.11.2020, variabilní symbol 31592
Cena (včetně DPH): 28990 Kč (27540 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
23.9., 25.9., 21.10., 23.10., 5.11., 6.11., 12.11., 13.11.2020, variabilní symbol 31593
Cena (včetně DPH): 24970 Kč (23720 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS (specialista) - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
23.9., 25.9., 21.10., 23.10., 5.11., 6.11., 12.11., 13.11.2020, variabilní symbol 31593
Cena (včetně DPH): 24970 Kč (23720 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS (specialista) - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
23.9., 25.9., 21.10., 23.10., 5.11., 6.11., 12.11., 13.11., 25.11 a 27.11.2020, variabilní symbol 31592
Cena (včetně DPH): 28990 Kč (27540 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10. 2020, variabilní symbol 31617
Cena (včetně DPH): 14590 Kč (13090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 4.11., 11.11.2020, variabilní symbol 31606
Cena (včetně DPH): 18490 Kč (16990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10.2020, variabilní symbol 31607
Cena (včetně DPH): 14590 Kč (13090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
24.9. a 1.10.2020, variabilní symbol 31609
Cena (včetně DPH): 6190 Kč (5690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví a výkaznictví - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10. a 12.11.2020 , variabilní symbol 31616
Cena (včetně DPH): 18490 Kč (16990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Nemovitosti v účetnictví a daních   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
29.9.2020, variabilní symbol 33538
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNICTVÍ A DANĚ AKTUÁLNĚ   KPV 

Lektor: Ing. Dana Vanke
29.09.2020, variabilní symbol 33521
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Právo - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Mgr. Bc.Tomáš Hrdina
5.10.,6.10.,26.10.,27.10.,9.11.2020, variabilní symbol 31620
Cena (včetně DPH): 12190 Kč (10690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
6.10., 12.10., 13.10., 19.10., 20.10., 9.11., 10.11.2020, variabilní symbol 31612
Cena (včetně DPH): 16690 Kč (14990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
6.10., 12.10., 13.10., 19.10., 20.10.2020, variabilní symbol 31613
Cena (včetně DPH): 12690 Kč (11190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
8.10. a 15.10.2020, variabilní symbol 31610
Cena (včetně DPH): 6190 Kč (5690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese   KPV 

Lektor: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
9.10.2020, variabilní symbol 33497
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Chyby při uplatňování DPH   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
12.10.2020, variabilní symbol 33540
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňové aspekty   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
14.10.2020, variabilní symbol 33541
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DPH podrobně   KPV 

Lektor: Ing. Igor Pantůček - daňový poradce, partner BDO Czech Republic s.r.o., zkušební komisař KDP ČR
15.- 17. 10. 2020, variabilní symbol 33561
Cena (včetně DPH): 7590 Kč (6590 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB - promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
19.10.2020, variabilní symbol 33542
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 3)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
22.10. a 29.10.2020, variabilní symbol 31611
Cena (včetně DPH): 6190 Kč (5690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Profesní chování a komunikace   KPV 

Lektor: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Assoc. CIPD
23.10.2020, variabilní symbol 31619
Cena (včetně DPH): 3290 Kč (2990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví a výkaznictví - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
29.10. a 12.11.2020, variabilní symbol 31618
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů   KPV 

Lektor: Marek Reinoha
30.10.2020, variabilní symbol 33536
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Zásoby z účetního a daňového pohledu   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
30.10.2020, variabilní symbol 33543
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled   KPV 

Lektor: Ing. Ilona Součková
2. 11. 2020, variabilní symbol 33532
Cena (včetně DPH): 2420 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
2.11. a 3.11.2020, variabilní symbol 31605
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
2. a 3.11.2020, variabilní symbol 31615
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MA - Judikatura Soudního dvora EU k DPH   KPV 

Lektor: Ing. Olga Hochmannová
3.11.2020, variabilní symbol 33490
Cena (včetně DPH): 2640 Kč (2140 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
4.11. a 11.11.2020, variabilní symbol 31608
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních    KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
5.11.2020, variabilní symbol 33544
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Proč se nebát auditu a jak se na něj připravit   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová
6.11.2020, variabilní symbol 33562
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
9. a 10.11.2020, variabilní symbol 31614
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DATOVÉ SCHRÁNKY V PRAXI   KPV 

Lektor: MVDr. Milan Vodička
12.11.2020, variabilní symbol 33522
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Základní rozdíly mezi ČUS x IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová
16.11.2020, variabilní symbol 33560
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
25.11. a 27.11.2020, variabilní symbol 31594
Cena (včetně DPH): 6700 Kč (6360 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS (specialista) - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
25.11. a 27.11.2020, variabilní symbol 31594
Cena (včetně DPH): 6700 Kč (6360 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu    KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
26.11.2020, variabilní symbol 33545
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
30.11.2020, variabilní symbol 33546
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Mzdové aktuality   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
2.12.2020, variabilní symbol 33547
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Odpisy, opravy a technické zhodnocení   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
3.12.2020, variabilní symbol 33548
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Cash Flow   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3.12.2020, variabilní symbol 33549
Cena (včetně DPH): 2490 Kč (1990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Aktuality v DPH   KPV 

Lektor: Ing. Michaela Strnadová
10.12.2020, variabilní symbol 33550
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Aktuality v účetnictví a daních    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
16.12.2020, variabilní symbol 33551
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2020   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
17.12.2020, variabilní symbol 33552
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Mzdové aktuality - vícedenní akce   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
7. a 8. 1. 2021, variabilní symbol 33553
Cena (včetně DPH): Upřesníme Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Novinky v DPH v roce 2021   KPV 

Lektor: Jan Tecl
14.1.2021, variabilní symbol 33554
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Daně nestátních neziskových organizací   KPV 

Lektor: RNDr. Petr Beránek
26.1.2021, variabilní symbol 33555
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Cestovní náhrady   KPV 

Lektor: Jaroslava Pfeilerová
27.1.2021, variabilní symbol 33556
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Aktuality v účetnictví a daních   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
28.1.2021, variabilní symbol 33557
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2020 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz