Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních - KPV

Po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a podmínek pro řízenou praxi pro příslušný kvalifikační stupeň (tj. Certifikovaný účetní nebo Účetní expert) a s tím souvisejících procedur (podrobněji Informační brožura – systém certifikace a vzdělávání účetních) vydá Hlavní výbor Svazu účetních žadateli certifikát pro příslušný stupeň. Jeho vydání je podmíněno závazkem žadatele řídit se ve své praxi etickými a profesními normami (Etický kodex).
V návaznosti na článek 3.2. etického kodexu pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), který byl zahájen v roce 2000.
Je vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory.
Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají.
KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát.
Systém zastřešuje Komora, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata KPV na konkrétní rok vyhlašuje výbor Komory. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Spolupracující - partnerské organizace Komory poskytují na akce KPV členům Komory cenové zvýhodnění.
Hlášení o plnění KPV se zasílá na Komoru do 31. ledna následujícího roku.
Směrnice samozřejmě řeší i výjimečné situace, např. když se nepodaří v daném roce naplnit stanovený rozsah vzdělávání (článek 6 odst. 2) nebo když certifikovaný účetní nemůže delší dobu vzdělávání v systému KPV absolvovat či začne vykonávat jinou profesi (článek 8).

Podrobné a aktuální informace o systému KPV  naleznete na internetových stránkách KCÚ www.komora-ucetnich.cz.


Účetnictví na Kuksu - účtování vybraných transakcí ve veřejném sektoru    KPV 

Lektor: Ing. Jan Černý
27. - 28. 07.2022, variabilní symbol 39449
Cena (včetně DPH): 6 590,- Kč (6 190,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Léto (odborné) mezi vinicemi   KPV 

Lektor: Ing. Miloslav Kopřiva, Ing. Jan Tecl
10 - 12..08.2022, variabilní symbol 33650
Cena (včetně DPH): 8 490,- Kč (7 890,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu   KPV 

Lektor: Ing. Jiří Jindrák
5.9.2022, variabilní symbol 33663
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků   KPV 

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
9.9.2022, variabilní symbol 33638
Cena (včetně DPH): 2 790,- Kč (2 490,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Osobnostní rozvoj   KPV 

Lektor: PhDr. Miloslav Hrubý
10. - 17. 09. 2022, variabilní symbol 33647
Cena (včetně DPH): 16 990,- Kč (15 490,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia) Prezenční i kombinovaná forma výuky   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková
13.9., 15.9., 20.9., 22.9., 27.9., 29.9., 4.10., 6.10., 11.10., 13.10., 18.10., 20.10., 25.10., 27.10., 1.11., 3.11., 8.11., 10.11. 2022 zkouška 15.11. 2022, variabilní symbol 32286
Cena (osvobozeno od DPH): bude upřesněna Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Krácený a poměrný nárok na odpočet DPH a jejich následné úpravy   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
13.9.2022, variabilní symbol 33646
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Vysílání pracovníků z ČR do zahraničí, zejména do členských států EU, EHP a Švýcarska   KPV 

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
21.9.2022, variabilní symbol 33651
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Společenství vlastníků jednotek - daňové a účetní povinnosti   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
21.9.2022, variabilní symbol 33660
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Specifika účtování nestátních neziskových organizací   KPV 

Lektor: Ing. Miroslava Nebuželská
22.09.2022, variabilní symbol 33590
Cena (včetně DPH): 2 790,- Kč (2 490,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
22. a 23.9., 6. a 7.10., 20. a 21.10., 3. a 4.11.2022, variabilní symbol 31007
Cena (včetně DPH): 23290 Kč (20990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS specialista - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
22. a 23.9., 6. a 7.10., 20. a 21.10..2022, variabilní symbol 31008
Cena (včetně DPH): 18790 Kč (17690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
29.09.2022, variabilní symbol 33644
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Spotřební daně prakticky   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
4.10.2022, variabilní symbol 33648
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Osobnostní rozvoj IV. - Řešení obtížných komunikačních situací a vyjednávání   KPV 

Lektor: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Ing. Lenka Mrázová
5.10.2022, variabilní symbol 33652
Cena (včetně DPH): 3490 Kč (2990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
6.10.,7.10.,13.10.,14.10.,31.10.,1.11.,10.11.,11.11.2022, variabilní symbol 31004
Cena (včetně DPH): 19990 Kč (18490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Prodej závodu, vklad závodu a squeeze-out   KPV 

Lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna
12.10.2022, variabilní symbol 33654
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Úvod do práva pro ekonomy   KPV 

Lektor: Ing. Mgr. Tereza Krupová
14.10.2022, variabilní symbol 33623
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů   KPV 

Lektor: Marek Reinoha
17.10.2022, variabilní symbol 33573
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2590 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Přeměny obchodních společností - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna
21.10.2022, variabilní symbol 33614
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví a výkaznictví - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
25.10.,26.10.,27.10.2022, variabilní symbol 31011
Cena (včetně DPH): 8290 Kč (7290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Zásoby z pohledu účetnictví a daní   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
26.10.2022, variabilní symbol 33661
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení s důrazem na změny v DPH v důsledku novel 2020, 2021 a 2022   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
31.10.2022, variabilní symbol 33642
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
1.11.,2.11.,3.11.2022, variabilní symbol 31010
Cena (včetně DPH): 8990 Kč (8690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
3. a 4.11.2022, variabilní symbol 31009
Cena (včetně DPH): 6700 Kč (6360 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Daně - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
8.11.,9.11.,10.11.2022, variabilní symbol 31006
Cena (včetně DPH): 8290 Kč (7290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Osobnostní rozvoj V. - Řešení obtížných komunikačních situací a vyjednávání 2   KPV 

Lektor: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Ing. Lenka Mrázová
9.11.2022, variabilní symbol 33653
Cena (včetně DPH): 3490 Kč (2990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
10. a 11.11.2022, variabilní symbol 31005
Cena (včetně DPH): 5790 Kč (5290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Mzdové aktuality   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
1.12.2022, variabilní symbol 33655
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po významných novelách DPH 2020 a 2021   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
6.12.2022, variabilní symbol 33643
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Zahraniční home office   KPV 

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
12.12.2022, variabilní symbol 33656
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Daň z příjmů fyzických osob včetně aktualit   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová
12.12.2022, variabilní symbol 33657
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Osobnostní rozvoj VI. - Organizace mého času   KPV 

Lektor: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Ing. Lenka Mrázová
14.12.2022, variabilní symbol 33658
Cena (včetně DPH): 3490 Kč (2990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS Update   KPV 

Lektor: Ing. Libor Vašek, Ph.D.
14.12.2022, variabilní symbol 33659
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Uzavření účetnictví roku 2022 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele   KPV 

Lektor: Ing. Hana Kovalíková
15.12.2022, variabilní symbol 33664
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2590 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Aktuality v účetnictví a daních    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
19.12.2022, variabilní symbol 33662
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2022 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz