Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních - KPV

Po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a podmínek pro řízenou praxi pro příslušný kvalifikační stupeň (tj. Certifikovaný účetní nebo Účetní expert) a s tím souvisejících procedur (podrobněji Informační brožura – systém certifikace a vzdělávání účetních) vydá Hlavní výbor Svazu účetních žadateli certifikát pro příslušný stupeň. Jeho vydání je podmíněno závazkem žadatele řídit se ve své praxi etickými a profesními normami (Etický kodex).
V návaznosti na článek 3.2. etického kodexu pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), který byl zahájen v roce 2000.
Je vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory.
Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají.
KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát.
Systém zastřešuje Komora, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata KPV na konkrétní rok vyhlašuje výbor Komory. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Spolupracující - partnerské organizace Komory poskytují na akce KPV členům Komory cenové zvýhodnění.
Hlášení o plnění KPV se zasílá na Komoru do 31. ledna následujícího roku.
Směrnice samozřejmě řeší i výjimečné situace, např. když se nepodaří v daném roce naplnit stanovený rozsah vzdělávání (článek 6 odst. 2) nebo když certifikovaný účetní nemůže delší dobu vzdělávání v systému KPV absolvovat či začne vykonávat jinou profesi (článek 8).

Podrobné a aktuální informace o systému KPV  naleznete na internetových stránkách KCÚ www.komora-ucetnich.cz.


NOVELA ZÁKONA O EET A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY U DPH V ROCE 2020   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
3.2.2020, variabilní symbol 33500
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - praktické aplikace   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
5.2, 7.2., 25.2., 27.2., 4.3., 14.4., 22.4.2020 , variabilní symbol 33512
Cena (včetně DPH): 18490 Kč (15490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MA - GDPR - praktický průvodce pro účetní   KPV 

Lektor: MVDr. Milan Vodička
6.2.2020, variabilní symbol 33491
Cena (včetně DPH): 2740 Kč (2240 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Zdanění a pojištění cizinců v případových studiích včetně ročního zúčtování   KPV 

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
7.2.2020, variabilní symbol 33507
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MA - Sociální a zdravotní pojištění - změny od roku 2020   KPV 

Lektor: Ing. Marta Ženíšková
11.2.2020, variabilní symbol 33508
Cena (včetně DPH): 2740 Kč (2240 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Novinky v daňovém procesu   KPV 

Lektor: Ing. Miloslav Kopřiva
11.2.2020, variabilní symbol 33510
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Daňová optimalizace   KPV 

Lektor: Ing. Jan Bonaventura
13. 2. 2020, variabilní symbol 33511
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DOKAZOVÁNÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ   KPV 

Lektor: Ing. Roman Landgráf
18.2.2020, variabilní symbol 33496
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Cestovní náhrady v roce 2020 a problémové oblasti   KPV 

Lektor: Jaroslava Pfeilerová
20.2.2020, variabilní symbol 33509
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

AKTUALITY A ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH 2020   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout, CSc.
26.2.2020, variabilní symbol 33501
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Proč se nebát auditu a jak se na něj připravit   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová
28.2.2020, variabilní symbol 33516
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
3.3.2020, variabilní symbol 33504
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DPH PRO ÚČETNÍ PROFESE   KPV 

Lektor: Tomáš líbal, Ing. Petr Kout, CSc.
9.3.2020, variabilní symbol 33505
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB    KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
10.3..2020, variabilní symbol 33506
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
27.3., 30.3., 3.4., 6.4., 17.4., 20.4. 2020, variabilní symbol 31581
Cena (včetně DPH): 14590 Kč (13090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
27.3., 30.3., 3.4., 6.4., 17.4., 20.4., 26.5. a 27.5. 2020, variabilní symbol 31580
Cena (včetně DPH): 18490 Kč (16990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
1.4., 2.4., 8.4., 29.4., 6.5, 7.5., 13.5., 14.5., variabilní symbol 31586
Cena (včetně DPH): 18490 Kč (16990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
1.4., 2.4., 8.4., 29.4., 6.5, 7.5.2020, variabilní symbol 31587
Cena (včetně DPH): 14590 Kč (13090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 1)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
1.4. a 2.4.2020, variabilní symbol 31589
Cena (včetně DPH): 6190 Kč (5690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

KRÁCENÍ NÁROKU NA ODPOČET DPH   KPV 

Lektor: RNDr. Petr Beránek
03.04.2020, variabilní symbol 33513
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové poradce    KPV 

Lektor: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
6. 4. 2020, variabilní symbol 33497
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz vč. tréninku    KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
7.4., 16.4., 30.4., 5.5., 12.5., 19.5., 25.5., 2.6., variabilní symbol 31595
Cena (včetně DPH): 18490 Kč (16990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - přípravný kurz   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
7.4., 16.4., 30.4., 5.5., 12.5., 19.5.2020, variabilní symbol 31596
Cena (včetně DPH): 14590 Kč (13090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 2)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
8.4. a 29.4.2020, variabilní symbol 31590
Cena (včetně DPH): 6190 Kč (5690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
8.4., 9.4., 22.4., 23.4., 6.5., 7.5., 21.5., 22.5., 4.6., 5.6.2020, variabilní symbol 31592
Cena (včetně DPH): 28990 Kč (27540 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
8.4., 9.4., 22.4., 23.4., 6.5., 7.5., 21.5., 22.5.2020, variabilní symbol 31593
Cena (včetně DPH): 24970 Kč (23720 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS (specialista) - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
8.4., 9.4., 22.4., 23.4., 6.5., 7.5., 21.5., 22.5.2020, variabilní symbol 31593
Cena (včetně DPH): 24970 Kč (23720 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS (specialista) - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
8.4., 9.4., 22.4., 23.4., 6.5., 7.5., 21.5., 22.5., 4.6., 5.6.2020, variabilní symbol 31592
Cena (včetně DPH): 28990 Kč (27540 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY, FAKTURACE    KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
9.4.2020, variabilní symbol 33514
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MA - Judikatura Soudního dvora EU k DPH   KPV 

Lektor: Ing. Olga Hochmannová
15.4.2020, variabilní symbol 33490
Cena (včetně DPH): 2640 Kč (2140 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Zaměstnávání cizinců v ČR nejen z pohledu pojištění a zdanění   KPV 

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská
16.4.2020, variabilní symbol 33515
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Odpovědnost za vady, reklamace vad - právní, účetní a daňový kontext   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková, JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
17.4.2020, variabilní symbol 33517
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ČÚS versus IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová
21.4.2020, variabilní symbol 33518
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz vč. tréninku   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
23.4., 24.4., 4.5., 11.5., 22.5., 28.5. a 29.5., variabilní symbol 31583
Cena (včetně DPH): 18490 Kč (16990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz   KPV 

Lektor: Ing. Kamila Marešová, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
23.4., 24.4., 4.5., 11.5., 22.5.2020, variabilní symbol 31584
Cena (včetně DPH): 14590 Kč (13090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

NÁKLADY A VÝNOSY - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
27.4.2020, variabilní symbol 33519
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

JAK VYUŽÍVAT KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
28.4.2020, variabilní symbol 33520
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNICTVÍ A DANĚ AKTUÁLNĚ   KPV 

Lektor: Ing. Dana Vanke
30.4.2020, variabilní symbol 33521
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - přípravný kurz (MODUL 3)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.5. a 7.5.2020, variabilní symbol 31591
Cena (včetně DPH): 6190 Kč (5690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DATOVÉ SCHRÁNKY V PRAXI   KPV 

Lektor: MVDr. Milan Vodička
11.5.2020, variabilní symbol 33522
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
13.5. a 14.5.2020, variabilní symbol 31588
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ČASTÉ ÚČETNÍ CHYBY A OMYLY   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
13.5.2020, variabilní symbol 33523
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
25.5. a 2.6.2020, variabilní symbol 31597
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
26. a 27. 5. 2020, variabilní symbol 31582
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

OCEŇOVÁNÍ V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
27.5.2020, variabilní symbol 33479
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
28. a 29.5.2020, variabilní symbol 31585
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
1. a 2. 6. 2020, variabilní symbol 31598
Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
4.6. a 5.6.2020, variabilní symbol 31594
Cena (včetně DPH): 6700 Kč (6360 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS (specialista) - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
4.6. a 5.6.2020, variabilní symbol 31594
Cena (včetně DPH): 6700 Kč (6360 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Účtování darů a dotací (podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace)   KPV 

Lektor: RNDr. Petr Beránek
5.6.2020, variabilní symbol 33524
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

AKTUALITY V IFRS   KPV 

Lektor: Ing. Martina Křivánková, FCCA
16.6.2020, variabilní symbol 33525
Cena (včetně DPH): 2290 Kč (1790 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MZDOVÉ AKTUALITY   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
18.6.2020, variabilní symbol 33526
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2020 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz