Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních - KPV

Po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a podmínek pro řízenou praxi pro příslušný kvalifikační stupeň (tj. Certifikovaný účetní nebo Účetní expert) a s tím souvisejících procedur (podrobněji Informační brožura – systém certifikace a vzdělávání účetních) vydá Hlavní výbor Svazu účetních žadateli certifikát pro příslušný stupeň. Jeho vydání je podmíněno závazkem žadatele řídit se ve své praxi etickými a profesními normami (Etický kodex).
V návaznosti na článek 3.2. etického kodexu pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), který byl zahájen v roce 2000.
Je vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory.
Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají.
KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát.
Systém zastřešuje Komora, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata KPV na konkrétní rok vyhlašuje výbor Komory. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Spolupracující - partnerské organizace Komory poskytují na akce KPV členům Komory cenové zvýhodnění.
Hlášení o plnění KPV se zasílá na Komoru do 31. ledna následujícího roku.
Směrnice samozřejmě řeší i výjimečné situace, např. když se nepodaří v daném roce naplnit stanovený rozsah vzdělávání (článek 6 odst. 2) nebo když certifikovaný účetní nemůže delší dobu vzdělávání v systému KPV absolvovat či začne vykonávat jinou profesi (článek 8).

Podrobné a aktuální informace o systému KPV  naleznete na internetových stránkách KCÚ www.komora-ucetnich.cz.


Aktuality v účetnictví a daních    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
10.2.2023, variabilní symbol 33676
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Neziskovky - novinky a problémové oblasti (daně)   KPV 

Lektor: Ing. Tomáš Doležel
15.2.2023, variabilní symbol 33678
Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2590 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Cestovní náhrady   KPV 

Lektor: Jaroslava Pfeilerová
20.2.2023, variabilní symbol 33677
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Nejčastější chyby v účetní závěrce   KPV 

Lektor: Ing. Jan Tecl
21.2.2023, variabilní symbol 33679
Cena (včetně DPH): 1990 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

On-line: Účetní a daňové aktuality s Janem Molínem - Jaro 2023   KPV 

Lektor: Ing. Jan Molín, Ph.D.
27. 2., 27. 3., 26. 4., 29. 5., 26. 6. 2023, variabilní symbol 33694
Cena (včetně DPH): 3 630,- Kč (3 130,- Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Účetní závěrka pro podnikatele 2022   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
2.3.2023, variabilní symbol 33681
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
3.3.2023, variabilní symbol 33644
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Chyby při uplatňování DPH   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
15.3.2023, variabilní symbol 33680
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia) - kombinovaná forma výuky   KPV 

Lektor: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková
16.3., 21.3., 23.3., 28.3., 30.3., 4.4., 6.4., 11.4., 13.4., 18.4., 20.4., 25.4., 27.4., 2.5., 4.5., 9.5., 11.5., 16.5. a 25.5. zkouška, variabilní symbol 32287
Cena (osvobozeno od DPH): 18 000 Kč (16 000 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Základy mezinárodního zdanění a kurzové rozdíly   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
20.3.2023, variabilní symbol 33682
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Moje první daňové přiznání - DPFO   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
27.3.2023, variabilní symbol 33683
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Moje první daňové přiznání - DPPO   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
28.3.2023, variabilní symbol 33684
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Zásoby z pohledu účetnictví a daní   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
29.3.2023, variabilní symbol 33685
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví - přípravný kurz vč. tréninku (program “certifikace 2022+“)   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
30.3., 31.3., 13.4., 14.4., 26.4., 27.4., 11.5., 12.5.2023, variabilní symbol 31013
Cena (včetně DPH): 19990 Kč (18490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Fakturace v přeshraničním obchodu a službách   KPV 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
6.4.2023, variabilní symbol 33686
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Ekonomické ukazatele - charakteristika a jejich vyhodnocení   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková
12.4.2023, variabilní symbol 33687
Cena (včetně DPH): 2990 Kč (2690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Komplikované účetní případy v kontextu interpretací NÚR   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
13.4.2023, variabilní symbol 33688
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
18., 19., 20.4.2023, variabilní symbol 31016
Cena (včetně DPH): 8990 Kč (8690 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Nájmy nemovitých věcí - účetní a daňový pohled   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
26.4.2023, variabilní symbol 33689
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Převodní ceny   KPV 

Lektor: Mgr. Ing. Radim Bláha
27.4.2023, variabilní symbol 33690
Cena (včetně DPH): 3190 Kč (2990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Daně - trénink (pro oba programy)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
9.5., 10.5., 11.5.2023, variabilní symbol 31015
Cena (včetně DPH): 8290 Kč (7290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Finanční účetnictví - trénink (program “certifikace 2022+“)   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
11. a 12.5.2023, variabilní symbol 31014
Cena (včetně DPH): 5790 Kč (5290 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Základy účetnictví - 3denní speciál   KPV 

Lektor: Ing. Jaroslav Veselka
16.-18.5.2023, variabilní symbol 33692
Cena (včetně DPH): 7790 Kč (6990 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Mzdové aktuality   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
16.5.2023, variabilní symbol 33693
Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2023 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz