Odborné semináře a kurzy

Základy mezinárodního zdanění a kurzové rozdíly

 KPV   VS: 33682


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka - certifikovaný účetní, daňový poradce, člen KCÚ

OBSAH

Cílem školení je výklad základů mezinárodního zdanění fyzických a právnických osob podle aktuálních daňových předpisů pro zdaňovací období roku 2023. Obsahem bude rozbor problematiky dle zákona o daních z příjmů, mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, Pokynu GFŘ D-22 a dalších souvisejících právních norem. Pozornost bude samostatně věnována také problematice kurzových rozdílů v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

  • daňový domicil, daňový rezident a daňový nerezident,
  • princip určování daňového domicilu,
  • vymezení smluv o zamezení dvojího zdanění, vztah k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zdaňování fyzických osob v České republice s mezinárodními příjmy,
  • předmět daně,
  • osvobození od daně,
  • jednotlivé druhy příjmů fyzických osob – daňového rezidenta a daňového nerezidenta,
  • kurzové rozdíly v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob,
  • diskuse.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 20.3.2023
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod. hod.

Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Variabilní symbol: 33682 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob:

SPOLUPRACUJEME

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2023 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz