Odborné semináře a kurzy

KRÁCENÍ NÁROKU NA ODPOČET DPH

 KPV   VS: 33513


Lektor:
RNDr. Petr Beránek - daňový poradce

OBSAH
 • ekonomická činnost, předmět daně, činnost osvobozená od DPH,
 • důvody ke krácení nároku na odpočet DPH - částečné použití pro činnost „bez DPH",
 • typické případy krácení - užití vozidla pro soukromé účely OSVČ nebo zaměstnance, opravy pronajímaného majetku, nakupované režijní služby neziskové organizace a další,
 • dva druhy krácení - poměrové krácení a krácení koeficientem,
 • "zálohový" nárok na odpočet DPH v okamžiku pořízení a prosincové vyúčtování nároku (zálohový a vyúčtovací koeficient, odhadovaný a skutečný poměr užití),
 • vyrovnání kráceného odpočtu u dlouhodobého majetku v následujících letech,
 • technické zhodnocení majetku s kráceným nárokem,
 • vytvoření majetku s kráceným nárokem vlastní činností,
 • prodej nebo jiné vyřazení dlouhodobého majetku s kráceným nárokem na odpočet,
 • změna užití majetku (z hlediska nároku na odpočet),
 • ukončení plátcovství nebo vyřazení z obchodního majetku a majetek s kráceným nárokem,
 • zaúčtování nenárokovatelné části DPH a následných vyrovnání,
 • specifika uplatňování odpočtu při kráceném nároku,
 • opravy chyb v DPH zjištěných po prosincovém přiznání.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.

  


Termín: 03.09.2020
Doba konání: 9:00 - 13:30 hod.

Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Variabilní symbol: 33513 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.s

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob:

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2020 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz