Odborné semináře a kurzy

Daňové minimum

VS: 33478


Lektor:
Ing. Petr Kout CSc. - daňový a účetní poradce

URČENO

Čtyřdenní kurz je určen účetním, finančním manažerům, účetním metodikům a dalším zájemcům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti z vybraných daňových témat a zároveň se chtějí seznámit s aktuální daňovou a související legislativou.

Kurz je vhodný i pro posluchače, kteří se v rámci certifikace připravují na zkoušku Daně.

OBSAH

1. den - Daň z příjmů právnických osob

 • Poplatníci daně z příjmů PO
 • Zdaňovací období
 • Konstrukce základu daně
 • Daňové a nedaňové náklady
 • Výpočet daňové povinnosti
 • Problematika hmotného a nehmotného majetku - vymezení, odpisy, technické zhodnocení
 • Odčitatelné položky
 • Slevy na dani
 • Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů
 • Samostatný základ daně
 • Přiznání k dani z příjmů PO
 • Zdanění podílů na zisku
 • Příklady, diskuse

 

2. den - Daň z příjmů fyzických osob

 • Poplatníci daně z příjmů FO
 • Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů
 • Osvobozené příjmy
 • Konstrukce základu daně
 • Výpočet daňové povinnosti
 • Příjmy ze závislé činnosti, zaměstnanecké benefity
 • Příjmy ze samostatné činnosti
 • Příjmy z kapitálového majetku
 • Příjmy z nájmu
 • Ostatní příjmy
 • Nezdanitelné částky
 • Slevy na dani
 • Podávání přiznání k dani z příjmů FO
 • Výpočet záloh na daň
 • Příklady, diskuse

 

3. den - Daň z přidané hodnoty

 • Předmět zákona o DPH
 • Stanovení místa plnění
 • Plátce, identifikovaná osoba
 • Druhy plnění - dodání zboží, poskytnutí služby
 • Intrakomunitární dodávky zboží a služeb v rámci EU
 • Dovoz a vývoz zboží 
 • Povinnost přiznat daň
 • Základ daně a výpočet daně
 • Oprava základu daně a sazby daně
 • Osvobozená plnění - druhy, příklady
 • Nárok na odpočet (podmínky, způsob krácení odpočtu)
 • Daňové doklady 
 • Správa daně v tuzemsku
 • Formulář daňového přiznání
 • Souhrnné hlášení
 • Kontrolní hlášení
 • Příklady, diskuse

 

4. den - Majetkové daně, daňový řád

 • Silniční daň - předmět daně, poplatník, základ daně a sazby daně, daňové přiznání, placení daně
 • Daň z nemovitých věcí - daň z pozemků - předmět daně, osvobození, poplatník, výpočet daně
 • Daň z nemovitých věcí - daň ze staveb a jednotek - předmět daně, osvobození, poplatník, výpočet daně
 • Daň z nemovitých věcí - daňové přiznání, placení daně
 • Daň z nabytí nemovitých věcí - předmět daně, osvobození, poplatník, výpočet daně, daňové přiznání
 • Přehled základních pojmů a postupů z daňového řádu (osoby zúčastněné na řízení, daňová kontrola, výzvy, placení daní, sankce aj.)
 • Příklady, diskuse


Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva 500 Kč na posluchače

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. a více seminářů v roce - sleva 500 Kč na posluchače

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 18., 19. 9. a 7., 8. 10. 2019
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod. hod.

Cena (včetně DPH): 9990 Kč (7990 Kč)*

Variabilní symbol: 33478 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2023 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz