Odborné semináře a kurzy

OBČANSKÝ ZÁKONÍK - soukromé právo po rekodifikaci

 KPV   VS: 33107


Lektor:
JUDr. Petr Čech, LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, člen expertní skupiny pro nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které prošly Poslaneckou sněmovnou i Senátem. 1. ledna 2014 se od základu změní české soukromé právo. Cílem semináře je poskytnout účastníkům základní orientaci v systému nové právní úpravy.

OBSAH

  • historické, filozofické a ideové zdroje nové úpravy
  • systém, struktura a hlavní principy nové úpravy
  • základní změny v právní úpravě věcí a věcných práv
  • nový fenomén - právní jednání, jeho platnost a účinnost 
  • hlavní změny v oblasti obecného práva smluvního
  • nové pojetí odpovědnosti za škodu (deliktní právo)
  • další vybrané otázky s vazbou na podnikání
  • přechodná ustanovení k novému zákoníku

„Studujte společně“ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 450 Kč (2 050 Kč)* (1 550 Kč)**

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 350 Kč (1 950 Kč)* (1 450 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 250 Kč (1 850 Kč)* (1 350 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Uplatnění množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci.


Termín: 13.8.2013
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 650 Kč (2 250 Kč)*

Variabilní symbol: 33107 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 24
11000 Praha 1


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2020 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz