Odborné semináře a kurzy

Pohledávky z hlediska účetnictví, daní a práva

 KPV   VS: 33097


Lektor:
Ing. Ivana Podhráská - auditor

URČENO

Seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce.

OBSAH
Závazkové právo - Splnění – úhrada, postupné plnění, započtení, postoupení • Promlčení • Úroky z prodlení, smluvní pokuty.
Účtování - Postoupení pohledávky, tvorba opravných položek, odpis pohledávek, kursové rozdíly • Sledování pohledávek z hlediska splatnosti, věřitelů …., analytická evidence • Inventarizace, odsouhlasovací dopisy, inventarizační rozdíly • Pohledávky krátkodobé, dlouhodobé, tuzemské, zahraniční, zálohy • Vykazování pohledávek.
Daně - Zákon č. 593/92 Sb., o rezervách, v platném znění – daňové opravné položky • Zákon č. 586/92 Sb., o dani z příjmu, v platném znění  - opravné položky, odpis pohledávek.

„Studujte společně“ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 250 Kč (2 130 Kč)*

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 150 Kč (2 030 Kč)*

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 050 Kč (1 930 Kč)*

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Uplatnění množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci.

** Cena pro členy KCÚ – k této ceně již nelze uplatnit další slevy. Vložné nelze v tomto případě převést na jinou akci.


Termín: 8. 4. 2013
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 450 Kč (2 330 Kč)*

Variabilní symbol: 33097 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
Hybernská 1009/24, Praha 1

 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2022 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz