Vstup pro registrované

REG. ČÍSLO PIN

ICU Praha

Stálé provozovny - pro členy KDP a IFA

VS: 7570


 

Institut Svazu účetních, a.s. ve spolupráci s partnery Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Komorou daňových poradců ČR, International Fiscal Association (IFA) a Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze uvádí  v rámci cyklu specializovaných seminářů  Výklad a aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění druhý semiář na téma STÁLÉ PROVOZOVNY. Termín konání: 1.3.2007.

Seminář je vhodný zejména pro daňové poradce, experty pro mezinárodní daňové právo advokátních kanceláří, specialisty pro mezinárodní zdanění účetních a auditorských společností, specialisty daňové správy i učitele a studenty ekonomických a právnických fakult vysokých škol a vědeckých institucí.

Cílem semináře je umožnit účastníkům hlouběji proniknout do problematiky stálých provozoven (SP) – zejména aspektů jejich vzniku a relevanci existence SP pro aplikaci dalších ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanení.

Seminář bude zahájen krátkými úvodními vstupy do problematiky s následným koordinovaným řešením několika případových studií. Dostatek času bude v obou částech semináře věnován diskusi o vybraných aspektech této problematiky, které zůstávají otazníkem.

Pro zajištění dostatečného prostoru pro aktivní diskuse je kapacita semináře max. 30 účastníků.

Účastníci semináře budou mít možnost položit i dotazy komplexnějšího charakteru, které doporučujeme posílat předem písemnou formou na e-mail: dotazy@svaz-ucetnich.cz. Pro zachování časové rezervy za účelem vypracování odpovědi prosíme o zaslání dotazů nejpozději do 23.2.2007.

Další aspekty problematiky stálých provozoven (zejména přiřazování zisků SP) budou nosným tématem dvoudenní konference, která je plánovaná na podzim r. 2007.

Seminář povede odborný garant
JUDr. Tomáš Balco, LL.M., ACCA - PricewaterhouseCoopers, Kazachstán – Senior Manager
Po ukončení studia na Právnické fakultě MU v Brně pracoval ve společnosti Deloitte and Touche, kde vedle práce v oddělení auditu absolvoval odborné kurzy ACCA a po složení všech zkoušek se kvalifikoval jako člen ACCA. V roce 2002-2003 absolvoval postgraduální kurz mezinárodního daňového práva na univerzitě ve Vídni. Absolvoval praxi v Bruselu u Evropské komise – Ředitelství Daní a cel. Po krátkodobém pracovním pobytu v Santiagu na Ministerstvu financí Chile nastoupil v roce 2004 na MF ČR, kde pracoval na oddělení mezinárodního zdaňování pod vedením Ing. Václava Zíky. Od roku 2005 působil v Nizozemí při odborné nadaci IBFD, jejímž posláním je zprostředkovávat odborné veřejnosti informace o mezinárodním zdaňování ve světě, dále poskytuje odborné poradenství pro vlády a mezinárodní organizace a podporuje akademické aktivity v oblasti mezinárodního zdaňování. Od roku 2007 působí ve společnosti PricewaterhouseCoopers v Kazachstánu na pozici Senior Manager. Přednáší na VŠE v Praze (Katedra Veřejných Financí), International Tax Academy IBFD v Amsterdamu a na Kazašském institutu KIMEP (Kazakhstan Institute of Management Economics and Strategic Research) v Almatě.

Pozváni přijal jako hostující lektor
Ing. Václav Zíka – Ministerstvo financí ČR
Absolvent Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, specializace mezinárodní obchod. Pracovník MF ČR s mnohaletou zkušeností a zaměřením na oblast sjednávání, interpretace a aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění. V současné době je zástupcem ředitele odboru Legislativa daní z příjmů a vedoucí oddělení Mezinárodní daňové vztahy a legislativa daňových rezerv na MF ČR. Zástupce ČR ve Výboru pro fiskální záležitosti OECD a v jeho pracovních skupinách.

Místo konání semináře
Institut Svazu účetních, a.s., V Tůních 15, Praha 2

Vložné a slevový program
Vložné zahrnuje 19% DPH, podkladové materiály, celodenní občerstvení.

Seminář bude ukončen koktejlem, který sponzoruje společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s.


Termín: 1.3.2007
Doba konání: 8:45 - 17:00 hod.

Cena (včetně DPH): 6 000 Kč

Variabilní symbol: 7570 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut Svazu účetních, a.s.
V Tůních 15
120 00 Praha 2


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce:

© 2021 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz