VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ - 17. 12. 2018

 

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČ: 26497671
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7449

Termín konání: 17. 12. 2018 od 15.00 hod. v sídle společnosti

Program jednání:

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
  2. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky (výsledek hospodaření za období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018 ztráta 806 tis. Kč 
  3. Rozhodnutí o schválení zprávy o vztazích
  4. Projednání a rozhodnutí o schválení zprávy představenstva
  5. Projednání a rozhodnutí o schválení zprávy dozorčí rady
  6. Rozhodnutí o rozdělení ztráty za minulé období
  7. Schválení odměny člena dozorčí rady společnosti
  8. Volba nových statutárních orgánů
  9. Závěr

 

Prezence akcionářů bude probíhat od 14.45 do 15.00 hod. Akcionář se účastní valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu anebo je oprávněn ustanovit písemnou plnou mocí svého zástupce. Účastnit se valné hromady je oprávněn akcionář, který se prokáže originály akcií emitovanými společností.

Nacházíte se ve složce:

© 2018 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz