Výprodej

ÚČETNICTVÍ - VÝKAZNICTVÍ vybrané oblasti IFRS

autor: Ing. Libor Vašek, Ph.D. , vydal: INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. v roce 2016, 200 stran
 
Publikace je primárně určena adeptům Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR, kteří se připravují na zkoušku Finanční účetnictví a výkaznictví, nicméně může být přínosná i ostatním čtenářům, kteří se zajímají o oblast IFRS.
Obsah:
A. Koncepce a vybrané oblasti účetní závěrky sestavené dle IFRS
I. Východiska sestavení účetní závěrky dle IFRS
II. Koncepční rámec účetního výkaznictví dle IFRS
III. Účetní závěrka dle IFRS a její uspořádání
IV. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
V. Pronájem a nájem aktiv (leasing)
VI. Zásoby obchodního a výrobního podniku
VII. Výnosy plynoucí z obchodních vztahů se zákazníky
VIII. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
IX. Rezervy, podmíněné položky a přísliby
X. Zaměstnanecké požitky
B. Koncepce konsolidované účetní závěrky v rozsahu konsolidované rozvahy

 
Cena: 269,00 Kč

Katalogové číslo: UI2016


Publikace již není k dispozici a nelze ji objednat


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > ODBORNÉ PUBLIKACE > Výprodej

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz