Přípravné kurzy, zkoušky

IFRS specialista - přípravný kurz vč. tréninku

 KPV   VS: 31541


Lektor:
Ing. Alice Šrámková - Účetní expert, daňová poradkyně

PROGRAM - přípravný kurz

Téma
Koncepční rámec
IAS 1 - Sestavování a zveřejňování účetní závěrky
IAS 8 - Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby
IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení
IAS 38 - Nehmotná aktiva
IAS 40 - Investice do nemovitostí
IAS 36 - Snížení hodnoty aktiv
IAS 20 - Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory
IAS 23 - Výpůjční náklady
IAS 41 - Zemědělství

IAS 37 - Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva 

IAS 12 - Daně ze zisku
IFRS 16 - Leasingy

IFRS 15 - Výnosy

IAS 19 - Zaměstnanecké požitky
IFRS 2 - Úhrady vázané na akcie

Finanční nástroje

IAS 33 - Zisk na akcii

Konsolidovaná účetní závěrka

PROGRAM - trénink

Termín konání          
11. 6. 2019 Opakování, trainingové a vybrané zkouškové příklady z minulých let 
12. 6. 2019 Opakování, trainingové a vybrané zkouškové příklady z minulých let


UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

Učebnice IFRS (vyd. ICÚ, 2017)

Aktuální Cvičné příklady STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 1 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 27 490 Kč (26 040 Kč)* (18 790 Kč)**

3 posluchači – sleva 2 000 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 26 990 Kč (25 540 Kč)* (18 290 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 2 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 26 490 Kč (25 040 Kč)* (17 790 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na celý kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně.


Započítání účasti na této vzdělávací akci v rámci plnění KPV:
1) v příslušném kalendářním roce - 30 hodin ve strukturované části
2) v následujícím kalendářním roce - 10 hodin ve strukturované části


Termín: 12.4., 17.4., 18.4., 9.5., 10.5., 22.5., 23.5., 24.5., 11.6., 12.6.2019
Doba konání: 9-15 hod.

Cena (včetně DPH): 28990 Kč (27540 Kč)* (20290 Kč)**

Variabilní symbol: 31541 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz