Kurzy pro 1. stupeň certifikace - Certifikovaný účetní

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - aplikace IFRS (modul přípravného kurzu)

 KPV   VS: 31520


Lektor:
Ing. Alice Šrámková - Účetní expert, daňová poradkyně


Třídenní modul přípravného kurzu
doporučujeme posluchačům, kteří se na zkoušku Finanční účetnictví a výkaznictví připravují pouze samostudiem, jako podporu pro uchopení/zvládnutí jedné z částí zkoušky, kterou jsou vybrané oblasti IFRS, potažmo rozdíly mezi vykazováním podle českých účetních předpisů a podle IFRS v těchto oblastech.

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU (tohoto modulu)
Publikace Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti podle IFRS
Trainingové příklady (zadání vybraných příkladů z minulých zkouškových období - pouze zadání příkladu, nikoli vzorové řešení)

DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY
Publikace Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů
Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy k 1. 1. 2018
Sborníky zkouškových zadání s řešením

 

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 7 290 Kč (6 530 Kč)* (5 010 Kč)**

3 posluchači – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 7 190 Kč (6 430 Kč)* (4 910 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 7 090 Kč (6 330 Kč)* (4 810 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na celý kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně.

Započítání účasti na této vzdělávací akci v rámci plnění KPV: 15 hodin ve strukturované části v příslušném kalendářním roce


Termín: 25.10., 26.10., 12.11.2018
Doba konání: 9-15 hod.


Vstupní předpoklady:
Zkoušku Finanční účetnictví a výkaznictví lze absolvovat až po splnění (složení nebo uznání) zkoušky Účetnictví - principy a techniky.

Cena (včetně DPH): 7590 Kč (6830 Kč)* (5310 Kč)**

Variabilní symbol: 31520 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz