Účetnictví státu

 

V této rubrice zařazujeme nabídku vzdělávacích akcí, které jsou zaměřeny na účetnictví vybraných účetních jednotek, a jsou tedy primárně určeny posluchačům z organizačních složek státu, územně samosprávných celků a příspěvkových organizací jimi zřizovaných.

Nabídka obsahuje kurzy pro začátečníky, kteří se s účetní problematikou teprve seznamují, ale i pro pokročilejší posluchače, kteří si potřebují své znalosti v konkrétní oblasti prohloubit či upevnit. Neopomněli jsme ani řídicí pracovníky VÚJ, pro které jsme v tomto pololetí připravili dvoudenní kurz, který si klade za cíl představit ekonomická data tvořená a získávaná VÚJ jako nástroj pro řízení, schvalování a kontrolu.

AKCE K PŘIHLÁŠKÁM NA SEMINÁŘE S TERMÍNEM KONÁNÍ od 1. 9. 2017 do 31.12.2017

V případě, že do 31. 7. 2017 pošlete závaznou přihlášku na seminář, který má termín konání v době od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, bude Vám poskytnuta sleva na vložné ve výši 250 Kč (v případě, že půjde o vložné, které je osvobozeno od DPH - týká se vybraných akcí a posluchačů z ÚSC, sleva činí 200 Kč). Slevu lze uplatnit pouze na semináře/kurzy vypsané v rubrice Účetnictví státu.

Věříme, že si v nabídce najdete "svůj" seminář a budeme se těšit "po prázdninách" opět na viděnou.

V případě dalších informací nás můžete kontaktovat na tel. číslech 222 922 713 nebo 222 922 715.

 


ČÚS pro VÚJ v příkladech - 3denní letní soustředění (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
9.8., 10.8. a 11.8.2017, variabilní symbol 39347
Cena (včetně DPH): 6250 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DLOUHODOBÝ MAJETEK V PRAXI (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
6.9.2017, variabilní symbol 39351
Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - ZÁKLADNÍ KURZ (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ota Paikert
7.9. a 8.9.2017, variabilní symbol 39372
Cena (včetně DPH): 3990 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

FAKTURACE A POHLEDÁVKY (ÚSC, OSS a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
20.9.2017, variabilní symbol 39352
Cena (včetně DPH): 2150 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
27.9.2017, variabilní symbol 39353
Cena (včetně DPH): 2250 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNICTVÍ STÁTU - základní kurz (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
2.10. (9-16 hodin), 3.10. (8.30 - 13.30 hodin), 12.10. (9.00 - 16.00 hodin) a 13.10.2017 (8.30 - 13.30 hodin), variabilní symbol 39354
Cena (včetně DPH): 7840 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DLOUHODOBÝ MAJETEK A JEHO ODPISOVÁNÍ v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
3.10.2017, variabilní symbol 39355
Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
4.10.2017, variabilní symbol 39356
Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

VYBRANÉ OBLASTI ÚČETNICTVÍ STÁTU v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
16.10 - 18.10.2017, variabilní symbol 39357
Cena (včetně DPH): 6250 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DLOUHODOBÝ MAJETEK v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
16.10.2017, variabilní symbol 39369
Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ ÚČTY v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
17.10.2017, variabilní symbol 39370
Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

VLASTNÍ KAPITÁL, TRANSFERY, REZERVY, CENNÉ PAPÍRY v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
18.10.2017, variabilní symbol 39371
Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

VYBRANÉ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S ÚČETNÍ ZÁVĚRKOU za rok 2017 (ÚSC, OSS, PO)

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
24.10.2017, variabilní symbol 39358
Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

PAP - PŘÍKLADY (OSS a jejich PO, ÚSC)

Lektor: Ing. Alena Kochová
25.10.2017, variabilní symbol 39359
Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

VÝKAZY - ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (ÚSC a PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
1.11.2017, variabilní symbol 39360
Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
7.11.2017, variabilní symbol 39361
Cena (včetně DPH): 2250 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DLOUHODOBÝ MAJETEK A VLASTNÍ ZDROJE U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK (ÚSC, OSS, PO) - OSTRAVA

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
10.11.2017, variabilní symbol 39362
Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

INVENTARIZACE A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017 (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
29.11. a 6.12.2017, variabilní symbol 39363
Cena (včetně DPH): 4390 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017 (ÚSC a jejich PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
1.12.2017, variabilní symbol 39364
Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

INTERPRETACE A VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH DAT V ŘÍZENÍ A KONTROLE U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D., Ing. Danuše Prokůpková
18.12. - 19.12.2017, variabilní symbol 39365
Cena (včetně DPH): 4390 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017 (ÚSC a jejich PO)

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
16.1.2018, variabilní symbol 39366
Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (OSS a jejich PO)

Lektor: Ing. Alena Kochová
31.1.2018, variabilní symbol 39367
Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

Lektor: Ing. Ivana Podhráská
6.3.2018, variabilní symbol 39368
Cena (včetně DPH): 2250 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Účetnictví státu

© 2017 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz