Účetnictví státu

VYBRANÉ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S ÚČETNÍ ZÁVĚRKOU za rok 2018 (ÚSC, OSS, PO)

VS: 39399


Lektor:
Ing. Michal Svoboda, Ph.D. - MF ČR, VŠE Praha


URČENO

Seminář je určen pracovníkům organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, státních fondů, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí, zejm. účetním, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším, kteří jsou odpovědní za přípravu a správu ekonomických dat, financování a finanční řízení obecně.

Cílem semináře je připomenout a procvičit použití některých účetních metod a postupů typických pro závěrkové operace a souvisejících se sestavováním řádné účetní závěrky. Zdůrazněny budou souvislosti s inventarizací majetku a závazků, vnitřními předpisy a interpretací některých položek účetní závěrky, například v souvislosti se schvalováním účetní závěrky.

OBSAH

  • Základní teoretická východiska a pravidla pro sestavování účetních závěrek VÚJ
  • Použití účtů příštích období a dohadných účtů
  • Vybraná případná nová ustanovení účetní legislativy VÚJ relevantní pro účetní závěrku za rok 2018   
  • Rezervy a opravné položky
  • Práce s odpisovými plány
  • Vnitřní předpisy


Pozn.: Posluchačům doporučujeme, aby si na seminář přinesli vlastní jednoduchou kalkulačku.


Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.


Termín: 10.12.2018
Doba konání: 9-15 hod.

Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Variabilní symbol: 39399 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 24
11000 Praha 1


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Účetnictví státu

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz