Účetnictví státu

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro ÚSC, PO a OSS - Transfery

VS: 39398


Lektor:
Ing. Ivana Podhráská - auditor, lektor akreditovaný u MV ČR


URČENO

Seminář je určen především odborným pracovníkům ve státní správě a samosprávě, kteří pracují na ekonomických pozicích (účetní, rozpočtáři, hospodáři) i ve vedoucích funkcích, kteří dotace čerpají, účtují o nich, předkládají vyúčtování, obhajují oprávněnost.

OBSAH

  • Základní pojmy – dotace investiční, provozní
  • Dokumentace – projekt, žádost, smlouva, rozhodnutí
  • Realizace – zálohy, vyúčtování záloh, prokazatelné výdaje, účtování, vykazování, evidence, daně, doklady účetní, daňové, náležitosti dokladů, úschova dokladů atd.
  • Účtování – příklady; účtování u zprostředkovatele, poskytovatele, příjemce
  • Kontrolní systém, prokazování oprávněnosti výdajů
  • Publicita projektu
  • Upozornění na problémy
  • Transfery, Investiční, Neinvestiční, Průtokový, Zahraniční (příklady z praxe)
  • Diskuse, odpovědi na dotazy.


Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce. V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.


Termín: 22.1.2019
Doba konání: 9-14 hod.

Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Variabilní symbol: 39398 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Účetnictví státu

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz