Účetnictví státu

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (OSS a jejich PO)

VS: 39392


Lektor:
Ing. Alena Kochová - lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu


URČENO

Seminář doporučujeme zejména účetním, ekonomickým pracovníkům, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří jsou odpovědní za přípravu a správu účetnictví, financování a finanční hospodaření.

Cílem semináře je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti dlouhodobého majetku, jeho evidence, hospodaření, technického zhodnocení, odpisování a účtování dalších souvisejících skutečností, které jsou předmětem účetnictví.

OBSAH

 • Kategorie dlouhodobého majetku (DNM, DDNM, DHM, DDHM, DFM)
 • Pořízení dlouhodobého majetku - úplatného odpisovaného a neodpisovaného - příklady účtování vč. vazby na PAP
 • Technické zhodnocení dlouhodobého majetku (na vlastním i cizím majetku) a zachycení v účetnictví s vazbou na PAP
 • Právo stavby - příklady
 • Věcná břemena - na cizím i vlastním majetku - obraz v účetnictví
 • Odpisování dlouhodobého majetku - ČÚS 708 - obecná pravidla pro odpisování (ocenění majetku, "zbytková hodnota" - bod 4.11 standardu, názorné příklady zařazení majetku a následného odpisování, způsoby odpisování (rovnoměrný, výkonový, komponentní) vč. příkladů výpočtu, odpisy a technické zhodnocení (příklady výpočtů)
 • Účtování odpisů při vyřazení dlouhodobého majetku bezúplatným převodem a likvidací
 • Bezúplatné převody dlouhodobého majetku a zachycení v účetnictví (mezi vybranými účetními jednotkami) a poskytovaného darem jiným než vybraným účetním jednotkám
 • Majetek určený k prodeji - přecenění na reálnou hodnotu (v evidenci majetku a účetnictví) - vazba na PAP
 • Směna - příklady
 • Škody a inventarizační rozdíly u dlouhodobého majetku - účetní zobrazení a skutková podstata
 • Informace o dlouhodobém majetku v příloze účetní závěrky


Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce. V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.


Termín: 17.10.2018
Doba konání: 9.00 - 15.00 hod.

Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Variabilní symbol: 39392 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Účetnictví státu

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz