Účetnictví státu

PAP - METODIKA (OSS a jejich PO, ÚSC)

VS: 39391


Lektor:
Ing. Alena Kochová - lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu

Změna termínu z 10. 10. 2018 na 31. 10. 2018.


URČENO

Seminář je vhodný zejm. pro účetní, ekonomy, auditory, analytiky, metodiky, příp. IT specialisty a další pracovníky ústředních vládních institucí a místních vládních institucí, zejm. ministerstev, jejich podřízených organizačních složek a jejich příspěvkových organizací, státních fondů podle rozpočtových pravidel, Pozemkového fondu ČR, některých územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti a některých příspěvkových organizací zřízených místními vládními institucemi.

Cílem semináře je informovat posluchače o legislativních změnách, posluchači by měli dále získat praktické dovednosti k zabezpečení naplnění požadavků uložených vyhláškami č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb. v jejich platném znění, pro potřeby:

 • plnění závazků České republiky vůči Evropské unii k poskytování údajů z administrativních zdrojů dat, tj. z účetnictví, a to ve stanovené struktuře a detailu tak, aby tyto údaje odpovídaly zásadě nestrannosti, spolehlivosti, relevantnosti a transparentnosti. 


OBSAH

 • Důvody a nutnost zpracování Pomocného analytického přehledu („PAP“) 
 • Očekávání, zkušenosti, spolupráce příjemce (ČSÚ) se zpracovateli (VÚJ), dopady do hodnocení ČR
 • Legislativní úprava – vyhlášky č. 383/20009 Sb. a č. 410/2009 Sb. v jejich platném znění - v přílohách jen pro potřeby plnění závazků ČR k poskytování údajů z účetnictví s vazbou na konsolidační manuál 
 • Metodika tvorby PAP 
   • analytické druhové členění aktiv, pasiv, nákladů, výnosů
   • analytické členění obratů aktiv a pasiv podle druhů pohybu
   • analytické členění podle partnerů aktiva, pasiva a partnerů transakce - standard a s vazbou na konsolidaci
   • identifikátor veřejné zakázky
   • další sestavení části XIV.
   • informace uváděné v části XVII.
   • opravy chyb a křížové kontroly (KRK)
   • metodický výklad k jednotlivým částem výkazu PAP s příklady

 

Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.


Termín: 31.10.2018
Doba konání: 9.00 - 15.00 hod.

Cena (včetně DPH): 2450 Kč

Variabilní symbol: 39391 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Účetnictví státu

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz