Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních - KPV

Po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a podmínek pro řízenou praxi pro příslušný kvalifikační stupeň (tj. Certifikovaný účetní nebo Účetní expert) a s tím souvisejících procedur (podrobněji Informační brožura – systém certifikace a vzdělávání účetních) vydá Hlavní výbor Svazu účetních žadateli certifikát pro příslušný stupeň. Jeho vydání je podmíněno závazkem žadatele řídit se ve své praxi etickými a profesními normami (Etický kodex).
V návaznosti na článek 3.2. etického kodexu pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), který byl zahájen v roce 2000.
Je vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory.
Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají.
KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát.
Systém zastřešuje Komora, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata KPV na konkrétní rok vyhlašuje výbor Komory. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Spolupracující - partnerské organizace Komory poskytují na akce KPV členům Komory cenové zvýhodnění.
Hlášení o plnění KPV se zasílá na Komoru do 31. ledna následujícího roku.
Směrnice samozřejmě řeší i výjimečné situace, např. když se nepodaří v daném roce naplnit stanovený rozsah vzdělávání (článek 6 odst. 2) nebo když certifikovaný účetní nemůže delší dobu vzdělávání v systému KPV absolvovat či začne vykonávat jinou profesi (článek 8).

Podrobné a aktuální informace o systému KPV  naleznete na internetových stránkách KCÚ www.komora-ucetnich.cz.


DAŇOVÝ BALÍČEK 2019   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
30.1., 6.2., 20.2., 27.2.2019, variabilní symbol 32268
Cena (včetně DPH): 9990 Kč (7990 Kč)* (6990 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (z cyklu DAŇOVÝ BALÍČEK 2019)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
30.1.2019, variabilní symbol 33450
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2230 Kč)* (1960 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DAŇOVÝ BALÍČEK 2019 vč. závěrečné zkoušky   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
30.1., 6.2., 20.2., 27.2. a zkouška 6.3.2019, variabilní symbol 32269
Cena (včetně DPH): 10790 Kč (8630 Kč)* (7560 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (z cyklu DAŇOVÝ BALÍČEK 2019)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.2.2019, variabilní symbol 33451
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2230 Kč)* (1960 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2018   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
11.2.2019, variabilní symbol 33439
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2520 Kč)* (1960 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

AKTUALITY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ PODNIKATELŮ 2019   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
14.2.2019, variabilní symbol 33435
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2370 Kč)* (1960 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2018   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
18.2.2019, variabilní symbol 33440
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2520 Kč)* (1960 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (z cyklu DAŇOVÝ BALÍČEK 2019)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
20.2.2019, variabilní symbol 33452
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2230 Kč)* (1960 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MAJETKOVÉ DANĚ, DAŇOVÝ ŘÁD (z cyklu DAŇOVÝ BALÍČEK 2019)   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
27.2.2019, variabilní symbol 33453
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2230 Kč)* (1960 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz