Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních - KPV

Po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a podmínek pro řízenou praxi pro příslušný kvalifikační stupeň (tj. Certifikovaný účetní nebo Účetní expert) a s tím souvisejících procedur (podrobněji Informační brožura – systém certifikace a vzdělávání účetních) vydá Hlavní výbor Svazu účetních žadateli certifikát pro příslušný stupeň. Jeho vydání je podmíněno závazkem žadatele řídit se ve své praxi etickými a profesními normami (Etický kodex).
V návaznosti na článek 3.2. etického kodexu pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), který byl zahájen v roce 2000.
Je vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory.
Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají.
KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát.
Systém zastřešuje Komora, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata KPV na konkrétní rok vyhlašuje výbor Komory. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Spolupracující - partnerské organizace Komory poskytují na akce KPV členům Komory cenové zvýhodnění.
Hlášení o plnění KPV se zasílá na Komoru do 31. ledna následujícího roku.
Směrnice samozřejmě řeší i výjimečné situace, např. když se nepodaří v daném roce naplnit stanovený rozsah vzdělávání (článek 6 odst. 2) nebo když certifikovaný účetní nemůže delší dobu vzdělávání v systému KPV absolvovat či začne vykonávat jinou profesi (článek 8).

Podrobné a aktuální informace o systému KPV  naleznete na internetových stránkách KCÚ www.komora-ucetnich.cz.


DANĚ - přípravný kurz (MODUL 3)    KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
24.5., 30.5.2019, variabilní symbol 31557
Cena (včetně DPH): 5580 Kč (4740 Kč)* (3790 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ODPISY, OPRAVY, TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ - vybrané problémy   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
28.5.2019, variabilní symbol 33465
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (1960 Kč)* (1960 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Specifika účtování a daní ve stavebnictví - seminář KCÚ   KPV 

Lektor: Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
28.5.2019, variabilní symbol 33475
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (1990 Kč)* (1990 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
29.5., 30.5.2019, variabilní symbol 31547
Cena (včetně DPH): 5040 Kč (4650 Kč)* (3450 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

MANAŽERSKÉ FINANCE - trénink   KPV 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
30.5. a 6.6.2019, variabilní symbol 31551
Cena (včetně DPH): 5040 Kč (4650 Kč)* (3450 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
31.5.2019, variabilní symbol 31558
Cena (včetně DPH): 1200 Kč (840 Kč)* (840 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS specialista - zkouška NANEČISTO   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
31.5.2019, variabilní symbol 31558
Cena (včetně DPH): 1200 Kč (840 Kč)* (840 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DANĚ - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc.
6.6., 7.6.2019, variabilní symbol 31554
Cena (včetně DPH): 5040 Kč (4650 Kč)* (3450 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Likvidace obchodní společnosti - seminář KCÚ   KPV 

Lektor: Mgr. Tomáš Hrdina
6.6.2019, variabilní symbol 33472
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (1990 Kč)* (1990 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

ÚČTOVÁNÍ V CIZÍ MĚNĚ A KURZOVÉ ROZDÍLY V PŘÍKLADECH   KPV 

Lektor: Tomáš Líbal
10.6.2019, variabilní symbol 33467
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2330 Kč)* (1820 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
11.6., 12.6.2019, variabilní symbol 31542
Cena (včetně DPH): 6700 Kč (6360 Kč)* (4690 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS specialista - trénink   KPV 

Lektor: Ing. Alice Šrámková
11.6., 12.6.2019, variabilní symbol 31542
Cena (včetně DPH): 6700 Kč (6360 Kč)* (4690 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Daňové a účetní problémy malých S.R.O. - seminář KCÚ   KPV 

Lektor: RNDr. Ivan Brychta
14.6.2019, variabilní symbol 33473
Cena (včetně DPH): 2290 Kč (1790 Kč)* (1790 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

IFRS specialista - ZKOUŠKA    KPV 

17.6.2019, variabilní symbol 31544
Cena (včetně DPH): 2 250 Kč

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

DPH 2019 - nezbytný přehled pro účetní   KPV 

Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
19.6.2019, variabilní symbol 33464
Cena (včetně DPH): 2790 Kč (1960 Kč)* (1960 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 

Aktuality pro mzdové účetní - seminář KCÚ   KPV 

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová
26.6.2019, variabilní symbol 33474
Cena (včetně DPH): 2590 Kč (1990 Kč)* (1990 Kč)**

Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob: 


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz