Odborné semináře a kurzy

CENNÉ PAPÍRY V ÚČETNÍ PRAXI

 KPV   VS: 33462


Lektor:
Ing. Eva Sládková - auditor, Bilanční účetní

URČENO

Seminář je určen zejm. účetním, účetním metodikům, ale i dalším ekonomickým pracovníkům, kteří se ve své praxi potkávají s cennými papíry a potřebují si znalosti v této oblasti rozšířit, nebo jen utvrdit. Práce s cennými papíry nepatří pro mnohé mezi rutinní denní činnosti, množí z nás se cenných papírů obávají...přijďte na seminář a zjistěte, že "to není tak komplikované", a že jde o oblast zajímavou.


OBSAH

 • Dluhové a majetkové CP
 • Krátkodobé a dlouhodobé CP a přesuny mezi kategoriemi
 • Oceňování CP ke dni pořízení
 • Oceňování CP k rozvahovému dni
 • Oceňování cizoměnových CP
 • Prodej CP
 • Výnosy z CP
 • Obchodní podíly v dceřiných společnostech a podnicích pod podstatným vlivem
 • Oceňování obchodních podílů ke dni pořízení a k rozvahovému dni
 • Prodej obchodních podílů
 • Výnosy z obchodních podílů
 • Prostor pro dotazy v průběhu celého semináře

 

 

Započítání účasti na této vzdělávací akci v rámci plnění KPV5 hodin ve strukturované části.


STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 650 Kč (1 795 Kč)* (1 795 Kč)**

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 550 Kč (1 695 Kč)* (1 695 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 450 Kč (1 595 Kč)* (1 595 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 20.5.2019
Doba konání: 9-15 hod.

Cena (včetně DPH): 2850 Kč (1995 Kč)* (1995 Kč)**

Variabilní symbol: 33462 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 24
11000 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz