Odborné semináře a kurzy

CENNÉ PAPÍRY V ÚČETNÍ PRAXI

 KPV   VS: 33462


Lektor:
Ing. Eva Sládková - auditor, Bilanční účetní

URČENO

Seminář je určen zejm. účetním, účetním metodikům, ale i dalším ekonomickým pracovníkům, kteří se ve své praxi potkávají s cennými papíry a potřebují si znalosti v této oblasti rozšířit, nebo jen utvrdit. Práce s cennými papíry nepatří pro mnohé mezi rutinní denní činnosti, množí z nás se cenných papírů obávají...přijďte na seminář a zjistěte, že "to není tak komplikované", a že jde o oblast zajímavou.


OBSAH

 • Dluhové a majetkové CP
 • Krátkodobé a dlouhodobé CP a přesuny mezi kategoriemi
 • Oceňování CP ke dni pořízení
 • Oceňování CP k rozvahovému dni
 • Oceňování cizoměnových CP
 • Prodej CP
 • Výnosy z CP
 • Obchodní podíly v dceřiných společnostech a podnicích pod podstatným vlivem
 • Oceňování obchodních podílů ke dni pořízení a k rozvahovému dni
 • Prodej obchodních podílů
 • Výnosy z obchodních podílů
 • Prostor pro dotazy v průběhu celého semináře

 

 

Započítání účasti na této vzdělávací akci v rámci plnění KPV5 hodin ve strukturované části.


STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 650 Kč (1 795 Kč)* (1 795 Kč)**

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 550 Kč (1 695 Kč)* (1 695 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 450 Kč (1 595 Kč)* (1 595 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 9.4.2019
Doba konání: 9-15 hod.

Cena (včetně DPH): 2850 Kč (1995 Kč)* (1995 Kč)**

Variabilní symbol: 33462 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 24
11000 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob:

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz