Odborné semináře a kurzy

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018

 KPV   VS: 32271


Lektor:
Ing. Eva Sládková - auditor

URČENO

Třídenní kurz je určen účetním, ekonomům, účetním a daňovým poradcům, metodikům, finančním manažerům a dalším zájemcům, kteří v praxi sestavují účetní závěrku. Kurz je zaměřen na vybrané oblasti související s účetní závěrkou, jeho cílem je jejich správné praktické "uchopení". Výklad bude doplněn řadou praktických příkladů a ukázek. V průběhu celého kurzu bude prostor věnován také dotazům posluchačů.

Od posluchačů se očekává znalost účetnictví.

OBSAH

1. DEN

  • Oceňování majetku a závazků - použití směnných kurzů, pořizovací cena, jmenovitá hodnota, reálná hodnota, přecenění ekvivalencí
  • Opravné položky, rezervy, odložená daň - opravné položky a rezervy (zákonné, účetní), tvorba, zúčtování a dopady do účetní závěrky a na daň z příjmů, odložená daň (důvody vzniku, výpočet a dopady do účetní závěrky)


2. DEN

  • Sestavení účetních výkazů - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu


3. DEN

  • Cash flow - význam přehledu o peněžních tocích a jeho postavení v účetní závěrce, metody sestavení; souvislý příklad sestavení cash flow nepřímou metodou

 


V rámci studijních materiálů obdrží posluchači ÚZ českých účetních předpisů pro podnikatele a publikaci Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti podle českých účetních předpisů (1. vyd., ICÚ, 2018).


Započítání účasti na této vzdělávací akci v rámci plnění KPV (držitelé profesních certifikátů SÚ): 18 hodin ve strukturované části.
 

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači - sleva 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 7 490 Kč (5 090 Kč)* (5 090 Kč)**

3 posluchači - sleva 600 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 7 390 Kč (4 990 Kč)* (4 990 Kč)**

4 posluchači a více - sleva 700 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 7 290 Kč (4 890 Kč)* (4 890 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně.


Termín: 26.11. - 28. 11. 2018
Doba konání: 9.00 - 15.45 hod.

Cena (včetně DPH): 7990 Kč (5590 Kč)* (5590 Kč)**

Variabilní symbol: 32271 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 24
11000 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob:

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2018 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz