Odborné semináře a kurzy

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018

 KPV   VS: 32271


Lektor:
Ing. Eva Sládková - auditor

URČENO

Třídenní kurz je určen účetním, ekonomům, účetním a daňovým poradcům, metodikům, finančním manažerům a dalším zájemcům, kteří v praxi sestavují účetní závěrku. Kurz je zaměřen na vybrané oblasti související s účetní závěrkou, jeho cílem je jejich správné praktické "uchopení". Výklad bude doplněn řadou praktických příkladů a ukázek. V průběhu celého kurzu bude prostor věnován také dotazům posluchačů.

Od posluchačů se očekává znalost účetnictví.

OBSAH

1. DEN

  • Oceňování majetku a závazků - použití směnných kurzů, pořizovací cena, jmenovitá hodnota, reálná hodnota, přecenění ekvivalencí
  • Opravné položky, rezervy, odložená daň - opravné položky a rezervy (zákonné, účetní), tvorba, zúčtování a dopady do účetní závěrky a na daň z příjmů, odložená daň (důvody vzniku, výpočet a dopady do účetní závěrky)


2. DEN

  • Sestavení účetních výkazů - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu


3. DEN

  • Cash flow - význam přehledu o peněžních tocích a jeho postavení v účetní závěrce, metody sestavení; souvislý příklad sestavení cash flow nepřímou metodou

 


V rámci studijních materiálů obdrží posluchači ÚZ českých účetních předpisů pro podnikatele a publikaci Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti podle českých účetních předpisů (1. vyd., ICÚ, 2018).


Započítání účasti na této vzdělávací akci v rámci plnění KPV (držitelé profesních certifikátů SÚ): 18 hodin ve strukturované části.
 

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači - sleva 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 7 490 Kč (5 090 Kč)* (5 090 Kč)**

3 posluchači - sleva 600 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 7 390 Kč (4 990 Kč)* (4 990 Kč)**

4 posluchači a více - sleva 700 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 7 290 Kč (4 890 Kč)* (4 890 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně.


Termín: 26.11. - 28. 11. 2018
Doba konání: 9.00 - 15.45 hod.

Cena (včetně DPH): 7990 Kč (5590 Kč)* (5590 Kč)**

Variabilní symbol: 32271 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 24
11000 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz