Odborné semináře a kurzy

DAŇOVÝ BALÍČEK 2019 vč. závěrečné zkoušky

 KPV   VS: 32269


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce

URČENO

Čtyřdenní kurz je určen účetním, finančním manažerům, účetním metodikům a dalším zájemcům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti z vybraných daňových témat a zároveň se chtějí seznámit s aktuální daňovou a související legislativou.

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování obdrží posluchač osvědčení ICÚ, a.s. o absolvování tohoto kurzu.


OBSAH

1. den - Daň z příjmů fyzických osob

 • Poplatníci daně z příjmů FO
 • Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů
 • Osvobozené příjmy
 • Konstrukce základu daně
 • Výpočet daňové povinnosti
 • Příjmy ze závislé činnosti, zaměstnanecké benefity
 • Příjmy ze samostatné činnosti
 • Příjmy z kapitálového majetku
 • Příjmy z nájmu
 • Ostatní příjmy
 • Nezdanitelné částky
 • Slevy na dani
 • Podávání přiznání k dani z příjmů FO
 • Výpočet záloh na daň
 • Příklady, diskuse

 

2. den - Daň z příjmů právnických osob

 • Poplatníci daně z příjmů PO
 • Zdaňovací období
 • Konstrukce základu daně
 • Daňové a nedaňové náklady
 • Výpočet daňové povinnosti
 • Problematika hmotného a nehmotného majetku - vymezení, odpisy, technické zhodnocení
 • Odčitatelné položky
 • Slevy na dani
 • Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů
 • Samostatný základ daně
 • Přiznání k dani z příjmů PO
 • Zdanění podílů na zisku
 • Příklady, diskuse

 

3. den - Daň z přidané hodnoty

 • Předmět zákona o DPH
 • Stanovení místa plnění
 • Plátce, identifikovaná osoba
 • Druhy plnění - dodání zboží, poskytnutí služby
 • Intrakomunitární dodávky zboží a služeb v rámci EU
 • Dovoz a vývoz zboží 
 • Povinnost přiznat daň
 • Základ daně a výpočet daně
 • Oprava základu daně a sazby daně
 • Osvobozená plnění - druhy, příklady
 • Nárok na odpočet (podmínky, způsob krácení odpočtu)
 • Daňové doklady 
 • Správa daně v tuzemsku
 • Formulář daňového přiznání
 • Souhrnné hlášení
 • Kontrolní hlášení
 • Příklady, diskuse

 

4. den - Majetkové daně, daňový řád

 • Silniční daň - předmět daně, poplatník, základ daně a sazby daně, daňové přiznání, placení daně
 • Daň z nemovitých věcí - daň z pozemků - předmět daně, osvobození, poplatník, výpočet daně
 • Daň z nemovitých věcí - daň ze staveb a jednotek - předmět daně, osvobození, poplatník, výpočet daně
 • Daň z nemovitých věcí - daňové přiznání, placení daně
 • Daň z nabytí nemovitých věcí - předmět daně, osvobození, poplatník, výpočet daně, daňové přiznání
 • Přehled základních pojmů a postupů z daňového řádu (osoby zúčastněné na řízení, daňová kontrola, výzvy, placení daní, sankce aj.)
 • Příklady, diskuse


Posluchači obdrží ÚZ daňových zákonů a cvičebnici s příklady k procvičení.

Započítání účasti na této vzdělávací akci v rámci plnění KPV (držitelé profesních certifikátů SÚ): 26 hodin ve strukturované části.

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 10 290 Kč (8 130 Kč)* (7 060 Kč)** 

3 posluchači – sleva 600 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 10 190 Kč (8 030 Kč)* (6 960 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 700 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 10 090 Kč (7 930 Kč)* (6 860 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně.


Termín: 30.1., 6.2., 20.2., 27.2. a zkouška 6.3.2019
Doba konání: 9.00 - 15:45 hod.
Poznámka: doba konání zkoušky 9.00 - 11.00

Cena (včetně DPH): 10790 Kč (8630 Kč)* (7560 Kč)**

Variabilní symbol: 32269 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob:

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz