Odborné semináře a kurzy

DAŇOVÝ BALÍČEK 2019 vč. závěrečné zkoušky

 KPV   VS: 32269


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce

URČENO

Čtyřdenní kurz je určen účetním, finančním manažerům, účetním metodikům a dalším zájemcům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti z vybraných daňových témat a zároveň se chtějí seznámit s aktuální daňovou a související legislativou.

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování obdrží posluchač osvědčení ICÚ, a.s. o absolvování tohoto kurzu.


OBSAH

1. den - Daň z příjmů fyzických osob

 • Poplatníci daně z příjmů FO
 • Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů
 • Osvobozené příjmy
 • Konstrukce základu daně
 • Výpočet daňové povinnosti
 • Příjmy ze závislé činnosti, zaměstnanecké benefity
 • Příjmy ze samostatné činnosti
 • Příjmy z kapitálového majetku
 • Příjmy z nájmu
 • Ostatní příjmy
 • Nezdanitelné částky
 • Slevy na dani
 • Podávání přiznání k dani z příjmů FO
 • Výpočet záloh na daň
 • Příklady, diskuse

 

2. den - Daň z příjmů právnických osob

 • Poplatníci daně z příjmů PO
 • Zdaňovací období
 • Konstrukce základu daně
 • Daňové a nedaňové náklady
 • Výpočet daňové povinnosti
 • Problematika hmotného a nehmotného majetku - vymezení, odpisy, technické zhodnocení
 • Odčitatelné položky
 • Slevy na dani
 • Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů
 • Samostatný základ daně
 • Přiznání k dani z příjmů PO
 • Zdanění podílů na zisku
 • Příklady, diskuse

 

3. den - Daň z přidané hodnoty

 • Předmět zákona o DPH
 • Stanovení místa plnění
 • Plátce, identifikovaná osoba
 • Druhy plnění - dodání zboží, poskytnutí služby
 • Intrakomunitární dodávky zboží a služeb v rámci EU
 • Dovoz a vývoz zboží 
 • Povinnost přiznat daň
 • Základ daně a výpočet daně
 • Oprava základu daně a sazby daně
 • Osvobozená plnění - druhy, příklady
 • Nárok na odpočet (podmínky, způsob krácení odpočtu)
 • Daňové doklady 
 • Správa daně v tuzemsku
 • Formulář daňového přiznání
 • Souhrnné hlášení
 • Kontrolní hlášení
 • Příklady, diskuse

 

4. den - Majetkové daně, daňový řád

 • Silniční daň - předmět daně, poplatník, základ daně a sazby daně, daňové přiznání, placení daně
 • Daň z nemovitých věcí - daň z pozemků - předmět daně, osvobození, poplatník, výpočet daně
 • Daň z nemovitých věcí - daň ze staveb a jednotek - předmět daně, osvobození, poplatník, výpočet daně
 • Daň z nemovitých věcí - daňové přiznání, placení daně
 • Daň z nabytí nemovitých věcí - předmět daně, osvobození, poplatník, výpočet daně, daňové přiznání
 • Přehled základních pojmů a postupů z daňového řádu (osoby zúčastněné na řízení, daňová kontrola, výzvy, placení daní, sankce aj.)
 • Příklady, diskuse


Posluchači obdrží ÚZ daňových zákonů a cvičebnici s příklady k procvičení.

Započítání účasti na této vzdělávací akci v rámci plnění KPV (držitelé profesních certifikátů SÚ): 26 hodin ve strukturované části.

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 10 290 Kč (8 130 Kč)* (7 060 Kč)** 

3 posluchači – sleva 600 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 10 190 Kč (8 030 Kč)* (6 960 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 700 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 10 090 Kč (7 930 Kč)* (6 860 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně.


Termín: 30.1., 6.2., 20.2., 27.2. a zkouška 6.3.2019
Doba konání: 9.00 - 15:45 hod.
Poznámka: doba konání zkoušky 9.00 - 11.00

Cena (včetně DPH): 10790 Kč (8630 Kč)* (7560 Kč)**

Variabilní symbol: 32269 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz