Odborné semináře a kurzy

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2018

 KPV   VS: 33439


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce

URČENO

Seminář je určen všem, kteří musí zpracovat přiznání k dani z příjmů fyzických osob - zejména podnikatelům, účetním, poradcům.

OBSAH

  • Zdanitelné a nezdaňované příjmy, podmínky pro osvobození u vybraných druhů příjmů
  • Rozbor daňových a nedaňových výdajů
  • Uzavření daňové evidence podnikatelů
  • Výpočet jednotlivých dílčích základů daně
  • Výpočet celkové daňové povinnosti
  • Procesní pravidla (formuláře přiznání, předložení přiznání, úhrada daně, zálohy na daň atd.)
  • Výklady GFŘ, Koordinační výbor
  • Seznámení se změnami pro rok 2019


Započítání účasti na této vzdělávací akci v rámci plnění KPV: 6 hodin ve strukturované části.

 

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 590 Kč (2 320 Kč)* (1 760 Kč)**

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 490 Kč (2 220 Kč)* (1 660 Kč)**

4 posluchači a vícesleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 390 Kč (2 120 Kč)* (1 560 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 11.2.2019
Doba konání: 9:00 - 15:45 hod.

Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2520 Kč)* (1960 Kč)**

Variabilní symbol: 33439 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob:

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz