Odborné semináře a kurzy

ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY

VS: 32233


Lektor:
Ing. Eva Sládková - auditor

URČENO

Dvoudenní kurz je určen především "neúčetním", kteří potřebují mít přehled o účetnictví pro výkon své funkce. Kurz doporučujeme zejm. manažerům, členům statutárních orgánů, právním zástupcům, podnikatelům, ale i dalším zájemcům, kteří jsou odpovědní za ekonomické řízení firem.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuálním legislativním rámcem účetnictví podnikatelů v České republice, významem a funkcí účetnictví.

OBSAH

1. den

  • Aktuální legislativní úprava účetnictví - zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, ČÚS pro podnikatele - komplexní průřez ČÚL
  • Použití Mezinárodních účetních standardů
  • Všeobecné účetní zásady
  • Účetní metody (odpisování, oceňování, rezervy, opravné položky a další)
  • Povinnosti plynoucí ze zákona o účetnictví (inventarizace, zveřejňování, ověření účetní závěrky, archivace a další)

2. den

  • Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
  • Struktura účetních výkazů (majetek x zdroje krytí; náklady x výnosy)
  • Vypovídací schopnost účetní závěrky pro její uživatele

 

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 4 990 Kč (4 470 Kč)* (4 470 Kč)** 

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 4 890 Kč (4 370 Kč)* (4 370 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 4 790 Kč (4 270 Kč)* (4 270 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně.

 


Termín: 2.10. - 3.10.2017
Doba konání: 9-15 hod.

Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4670 Kč)* (4670 Kč)**

Variabilní symbol: 32233 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Závazně se přihlašuji k účasti na tomto kurzu. Počet osob:

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2017 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz