Odborné semináře a kurzy

ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY

VS: 32233


Lektor:
Ing. Eva Sládková - auditor

URČENO

Dvoudenní kurz je určen především "neúčetním", kteří potřebují mít přehled o účetnictví pro výkon své funkce. Kurz doporučujeme zejm. manažerům, členům statutárních orgánů, právním zástupcům, podnikatelům, ale i dalším zájemcům, kteří jsou odpovědní za ekonomické řízení firem.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuálním legislativním rámcem účetnictví podnikatelů v České republice, významem a funkcí účetnictví.

OBSAH

1. den

  • Aktuální legislativní úprava účetnictví - zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, ČÚS pro podnikatele - komplexní průřez ČÚL
  • Použití Mezinárodních účetních standardů
  • Všeobecné účetní zásady
  • Účetní metody (odpisování, oceňování, rezervy, opravné položky a další)
  • Povinnosti plynoucí ze zákona o účetnictví (inventarizace, zveřejňování, ověření účetní závěrky, archivace a další)

2. den

  • Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
  • Struktura účetních výkazů (majetek x zdroje krytí; náklady x výnosy)
  • Vypovídací schopnost účetní závěrky pro její uživatele

 

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 4 990 Kč (4 470 Kč)* (4 470 Kč)** 

3 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 4 890 Kč (4 370 Kč)* (4 370 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 4 790 Kč (4 270 Kč)* (4 270 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně.

 


Termín: 2.10. - 3.10.2017
Doba konání: 9-15 hod.

Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4670 Kč)* (4670 Kč)**

Variabilní symbol: 32233 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2018 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz