Certifikace účetní profese v ČR

Certifikace účetní profese v ČR

Hlavní myšlenkou a také cílem Certifikace účetních v ČR je posílení kvalifikační úrovně účetní profese v naší zemi a dosažení srovnatelnosti s ostatními vyspělými zeměmi EU a světa. Proces ekonomické globalizace a členství České republiky v Evropské unii vyžadují od účetní profese další nové znalosti a kompetence, ale zároveň se tím pro naše profesní účetní otevřela cesta ke kariéře na mezinárodní úrovni i možnost podnikat v daleko větším rozsahu. Projekt Certifikace účetní profese v ČR je i pro naplnění těchto cílů základním a nezbytným krokem.

Odborná kvalifikace účetního je nezbytnou podmínkou kvalitního výkonu jakékoliv z řady možných účetních specializací na všech úrovních. Cílem Certifikace účetní profese v ČR je zajistit odbornou kvalifikaci účetního nejen úspěšným složením zkoušek, které ověří teoretické znalosti a pochopení předmětu, ale i získáním praktických zkušeností. Nezbytnou podmínkou pro vydání certifikátu, osvědčujícího příslušný stupeň, je splnění teoretických znalostí/předepsaných zkoušek, naplnění požadovaných praktických dovedností a přijetí Etického kodexu Komory certifikovaných účetních.

Přednosti a garance certifikátu

 • Dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance
 • Vyváženost požadavků na teoretické znalosti a praktické dovednosti
 • Uznatelnost dosaženého předchozího vzdělání
 • Podpora certifikovaných účetních profesní organizací
 • Zvýhodněný servis vzdělávání a informací od Komory certifikovaných účetních
 • Odpovídá požadavkům 8. direktivy EU. Naplňuje vzdělávací standardy pro účetní profesi IFAC (IES 1-7) a je v souladu s globálními osnovami pro účetní profesi UNCTAD-OSN
 • Prostupnost do mezinárodního systému ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), tj. uznání zkoušek na základě deklarace o spolupráci
 • Prostupnost do Komory auditorů České republiky (uznání vybraných zkoušek)
 • Atest systému Komorou účetních expertů Francie. V německy mluvících zemích je kvalifikace "Certifikovaný účetní" považována za ekvivalent kvalifikace "Bilanzbuchhalter"


Co vám ověřená kvalifikace přinese

 • Certifikát odborné způsobilosti v oboru účetnictví a finace (podle Mezinárodní vzdělávací standardů pro účetní profesi IFAC)
 • Konkurenční výhodu na trhu práce
 • Prestižní doklad o dosažené odborné profesní kvalifikaci
 • Šanci na vyšší profesní pozici
 • Uplatnění v mezinárodním podnikatelském prostředí


Kdo může vstoupit do certifikace účetních

Certifikace účetní profese v ČR je otevřený systém profesního vzdělávání, který navazuje na školskou soustavu v ČR a umožňuje i úplnou rekvalifikaci uchazečům bez předchozího ekonomického vzdělání a praxe. Jedinou podmínkou v souladu s mezinárodními předpisy je úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Registraci zájemce o certifikaci provádí výhradně ICU na základě:

 • vyplněné a podepsané žádosti o registraci s požadovanými doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřená fotokopie maturitního vysvědčení nebo diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce);
 • zaplacení vstupního poplatku (údaje o výši a způsobu platby najdete v kapitole "Kontakty, termíny, ceny").

Po registraci je adeptovi vystavena registrační karta s registračním číslem a zaslány formuláře umožňující zpracovat a podat žádosti o uznání zkoušek, předchozí praxe a materiály k provádění řízené  praxe.

Uzávěrka žádostí o registraci je každoročně k 31.1. a 15.8.

 

Kde se přihlásit

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24, 110 00  Praha 1
tel.: 296 208 220-6
tel.: 222 922 715
e-mail: certifikace@icu-praha.cz

 

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz